Planer

Planer är en typ av styrdokument som staden är skyldiga att ta fram enligt lag eller förordning.

Person
Kommunsekreterare Izabel Johansson 0520-49 63 19
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Senast granskad 2020-09-03 av Katarina Loodh