Planer

Planer är en typ av styrdokument som staden är skyldiga att ta fram enligt lag eller förordning.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Senast granskad 2019-11-26 av marie.johansson.nordqvist@trollhattan.se