Policies

Policyn anger stadens förhållningssätt inom ett område, samt utgör en grund för att sätta mål för verksamhetsutvecklingen inom respektive område.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bolagspolicy för Trollhättans Stad

Kommunala aktiebolag är instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. De begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Förutom genom lag och författning regleras varje bolag och dess förhållande till Trollhättans Stad genom bland annat bolagspolicy.

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte ge stöd för Trollhättans Stads beslutsfattare och handläggare i borgensärenden, ge information till Trollhättans Stads hel- och delägda bolag om förutsättningar och riktlinjer för borgen, ge kommuninnevånare, kreditgivare och andra intressenter upplysning om efter vilka grunder Trollhättans Stad åtar sig borgensförpliktelser.

Hållbarhetspolicy för Trollhättans Stad

Hållbarhetspolicyn anger stadens förhållningssätt inom området hållbarhet, utgör grund för att sätta mål för verksamhetsutvecklingen inom respektive område.

Kommunikationspolicy

Trollhättans Stad är en öppen organisation som arbetar för dem som bor, lever och verkar i Trollhättan. Kommunikation är ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten och uppnå de uppdrag och mål som anges i mål- och resursplanen och varumärkesplattformen. Vår kommunikation grundar sig i en kommuns tre roller; att utveckla samhället, erbjuda välfärd till våra invånare och vara en attraktiv arbetsgivare.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn anger Trollhättans stads förhållningssätt i arbetet med att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla stadens verksamheter.

Personalpolicy för Trollhättans Stad

Personalpolicyn anger Trollhättans Stads förhållningssätt i arbetet med att vara en attraktiv, hållbar och modern arbetsplats

Policy för Måltider och Livsmedel i Trollhättans Stad

I Trollhättans Stad vill vi med stolthet erbjuda välsmakande mat i en resurseffektiv måltidsservice som genomsyras av profession och hållbar kvalitet såsom ekologiskt, fairtrademärkt och närproducerat. Policy för måltider och livsmedel anger förutsättningarna för detta.

Senast granskad 2020-10-20 av CLASBEN