Översiktsplan och detaljplaner

Här hittar du information om kommunens översiktsplanering och detaljplaner.

Person
Kontorschef, Kontoret Hållbart samhälle Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle
Närbild på Översiktsplaner, med Översiktsplan 2013 överst

Översiktsplaner

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användningen av marken och vattnet. 

Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Senast granskad 2018-08-08 av katarina.loodh@trollhattan.se