Handlingsplan

Handlingsplaner innehåller en samling av åtgärder som har formulerats med avsikt att nå uppsatta mål.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Senast granskad 2019-11-26 av Marie Johansson Nordqvist