Handlingsplan

Handlingsplaner innehåller en samling av åtgärder som har formulerats med avsikt att nå uppsatta mål.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2019-11-26 av MARJOHNOR