Riktlinjer

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
 • 0,62 MB
  Riktlinjer för dagvattenhantering.pdf
  VA-cheferna i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg kommuner tog i november 2006 initiativet till att framarbeta ett förslag till riktlinjer för dagvatten. Riktlinjerna skall ligga till grund för en gemensam kommunal dagvattenhantering. Arbetsgrupper bildades i respektive kommuner sammansatta av representanter från Kommunstyrelsens förvaltning, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
 • 0,14 MB
  Riktlinjer för kommunfullmäktiges program rörande privata utförare.pdf
  Vägledning för hur arbetet med att ge privata aktörer uppdrag att utföra kommunala angelägenheter ska genomföras och vad det ska innehålla.
 • 0,18 MB
  Riktlinjer mutor mm.pdf
  Tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån samt vilka regler som gäller för användande av arbetsgivarens egendom och vid rekrytering.
Senast granskad 2019-07-03 av Katarina Loodh