Riktlinjer

Riktlinjer fastställer hur olika lagar, förordningar, föreskrifter eller avtal ska tillämpas i verksamheten.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Senast granskad 2019-11-26 av marie.johansson.nordqvist@trollhattan.se