Styrdokument, Kommunala bolag

Kommunala aktiebolag är instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. De begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Förutom genom lag och författning regleras varje bolag och dess förhållande till Trollhättans Stad genom bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy och borgenspolicy.

Person
Tf Stadsdirektör Per Johansson
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Senast granskad 2020-08-21 av Marie Johansson Nordqvist