Styrdokument, Kommunala bolag

Kommunala aktiebolag är instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. De begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Förutom genom lag och författning regleras varje bolag och dess förhållande till Trollhättans Stad genom bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy och borgenspolicy.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2023-03-08 av LINHER