Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

I Trollhättan ska vi skydda och bevara sjöar och vattendrag med dess djur och växter samt deras livsmiljöer. Våra vatten ska vara välmående och i framtiden ska de ta emot mindre mängder näringsämnen och miljöstörande ämnen. Väl gjorda val av varor och material samt en god avfallshantering bidrar det till att sjöar, vattendrag och hav blir mer välmående.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

I Trollhättan ska vi ha:                                 

                                                                           

  1. Välmående sjöar och vattendrag
  2. Hållbara och kretsloppsanpassade avloppslösningar
Senast granskad 2020-02-24 av per.ivarsson@trollhattan.se