Vybild, älven, med hängbron på långt avstånd

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan vill vi ha en livskraftig eller återställd biologisk mångfald. Det är en förutsättning för ansvarsfull långsiktig ekonomisk utveckling, och för mänskligt välstånd.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling
Senast granskad 2018-02-16 av Katarina Loodh