Ko som betar

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan ska vi bevara och stärka den biologiska mångfalden. Myllret av växter och djurarter är en nödvändighet för att ekosystemen ska vara friska, kunna leverera de funktioner och nyttigheter som vi människor gynnas av eller är beroende av. Fungerande ekosystem ger oss luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

I Trollhättan ska vi ha:                                                               

  1. En rik biologisk mångfald och en väl fungerande grön infrastruktur.
Senast granskad 2020-02-24 av per.ivarsson@trollhattan.se