Två händer från olika personer som håller två hjärtan

Social hållbarhet

Trollhättans Stad ska sträva efter att vara en kommun där invånarna lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Trollhättan ska vara en kommun där människors lika värde står i centrum. Trollhätteborna känner tillit och förtroende för varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta är formuleringen av policyn för social hållbarhet som återfinns i Trollhättans Stads övergripande styrdokument Mål- och Resursplanen.

Trollhättans Stad arbetar aktivt för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Många insatser som påverkar hälsan i befolkningen ingår i det primärkommunala ansvaret. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för trollhättebornas hälsa, likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära. Arbetet i Trollhättans Stad utgår därför från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för social hållbarhet.

Strategi för social hållbarhet 

Insatser för social hållbarhet

Inom Trollhättans Stad arbetar på många olika sätt för att stärka den sociala hållbarheten i staden. Här listar vi en del av det arbete som pågår. Det mesta är en del av vår ordinarie verksamhet, medan andra aktiviteter är tidsbegränsade projekt.

Social hållbarhet i fysisk planering

Trollhättans Stad satsar på att utveckla ett socialt hållbarhetstänk i fysisk planering. Detta gör vi genom att exempelvis fokusera på sociala aspekter såsom jämlikhet, jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet,

Healthy Cities

Trollhättans Stad är medlem och värdkommun i det svenska Healthy Cities-nätverket som består av cirka 20 kommuner och regioner i landet som samverkar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos invånarna.

Två broschyrer som ligger på ett bord

För ett jämlikt Trollhättan

För att ge en struktur i arbetet med social hållbarhet har Trollhättans Stad tagit fram den sociala hållbarhetsstrategin för ett jämlikt Trollhättan

Fairtrade Sveriges logotyp med texten: "Vi är en Fairtrade City, diplomerad av Fairtrade Sverige".

Fairtrade

Trollhättan är en diplomerad Fairtrade City. Tillsammans arbetar näringsliv, organisationer och Trollhättans Stad för att fler ska känna till vad rättvis handel innebär och hur du som konsument kan välja schysst producerade varor.

Senast granskad 2023-03-07 av PERIVA