Två pojkar i solig stadsmiljö

Trollhättan – med plats för alla

I Trollhättan ska alla kunna leva ett bra liv. Växa upp i trygghet och gemenskap, studera, välja yrke och få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förutsättningarna varierar och självklart finns det stora utmaningar. Men med engagemang, handlingskraft och långsiktighet kan vi tillsammans bygga en jämlik och hållbar stad med plats för alla. Vi hoppas du vill vara med!

En tjej lagar mat tillsammans med hennes pappa

Samarbete är vägen framåt

När vi i Trollhättan drar åt samma håll och jobbar ihop är allting möjligt. Föreningar, företag, invånare, skola och andra kommunala verksamheter deltar alla i det viktiga arbetet för social hållbarhet. Nu har vi också en gemensam färdplan som gör det enklare att kraftsamla, prioritera, fokusera och nå effekt!

 

Detta händer just nu

fem personer sitter och pratar runt ett bord

Nu är vi igång med Opportunity Community Trollhättan

Idag markerades starten för Opportunity Community i Trollhättan, ett initiativ som samlar näringsliv, kommun och myndigheter för att möta framtidens arbetsmarknadsutmaningar. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten kring inkludering och

7 juni 2024
Närbild av ansikte, ung blond kvinna tittar in i kameran.

BRÅ-projekt lever vidare

Efter ett och ett halvt års arbete med flera olika projekt med stöd från Brottsförebyggande rådet BRÅ, har nu Trollhättans stad utvärderat insatserna. Tre av projekten bedöms så framgångsrika att de blir en del av Trollhättans stads brottsförebyggande

30 maj 2024
en grupp människor sitter i ett konferenslandskap

Nu lanserar vi Opportunity Day Trollhättan

Nu startar Opportunity Day Trollhättan! Vårt mål är att inspirera och underlätta för arbetsgivare att rekrytera med större mångfald och samtidigt bygga mer inkluderande organisationer. Det är bra för både företag och för Trollhättan!

2 maj 2024
Tre tonårstjejer står uppställda framför kameran

Sommarjobbsmässan 2024 lockade många besökare

Sommarjobbsmässan 2024 lockade många besökare och utställare. 24 arbetsgivare och uppemot 1200 jobbsökare hittade till Folkets hus i Trollhättan för att mötas och prata jobb och framtid.

20 mars 2024

Fler områden i fokus för framtiden

Två kompisar håller armarna om varandra och är glada

Främja jämställdhet och förändra normer kring våld

Var och en har rätt att bestämma över sitt eget liv utan att riskera förtryck eller våld. Genom förebyggande, normbrytande insatser kan vi bana väg för ett mer jämställt samhälle där alla, oavsett kön eller könsidentitet, har samma möjligheter och villkor. Här är några exempel på hur vi jobbar för att främja jämställdhet och motverka våld.

Schyssta relationer

Hur ska en bra kärleksrelation se ut? Och hur märks det när något är fel? Schyssta relationer är en enkel kontaktväg för ungdomar som vill tala med någon professionell vuxen om sina kärleksrelationer.

Våga bry dig

Är du orolig för att din granne inte mår bra? På Kommunala bostadsbolaget Eidars webbplats "Våga bry dig" finns information om vad du kan göra och vart du kan vända dig om du ser att någon av dina grannar far illa.

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Fyrbodal

Hit kan du vända dig om du misstänker att någon är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck.

 
Flicka sitter bakpå en cykel, håller runt midjan på en vuxen

Lättillgängligt stöd till föräldrar

Trygga, engagerade föräldrar är en viktig förutsättning för en bra uppväxt och minskar risken för problem senare i livet. Men att vara förälder kan periodvis vara utmanande, och alla kan någon gång behöva hjälp och stöd i sin föräldraroll. Nu arbetar vi för att få fler att upptäcka och dra nytta av möjligheterna som finns i Trollhättan. Här är några exempel på föräldrastödjande insatser som pågår just nu.

Vällingklockans förskola – föräldramötet

Vällingklockans förskola har tillsammans med polis och socialtjänst skapat en utbildning där föräldrar i får redskap och kunskap som stärker dem i föräldrarollen. Målet är att minska risken för utanförskap och ge fler barn mer tid i förskolan.

Tips om läsning och språkutveckling

Biblioteken tipsar om vad du kan göra för att stimulera barnens läslust och språkutveckling. Sidan vänder sig både till föräldrar och pedagoger.

Stöd till föräldrar

Vill du ha stöd i din roll som förälder? I Trollhättan finns hjälp att få under alla barnets uppväxtfaser – från småbarnåren till tonåren. Här har vi samlat några av de verksamheter i vår kommun som du kan vända dig till.

 
Tjej jobbar med en laptop

Få fler unga i jobb

Att ha ett jobb, tjäna egna pengar och få vara delaktig i ett meningsfullt sammanhang är en av tillvarons grundpelare. Särskilt för unga vuxna är det viktigt att få fotfäste på arbetsmarknaden för att minska risken för långtidsarbetslöshet och utanförskap, som ofta också leder till ohälsa. Genom gemensamma insatser för ökad sysselsättning siktar vi nu på att få ner ungdomsarbetslösheten under riksgenomsnittet. Här är några exempel på hur vi arbetar idag för att få fler unga i jobb eller studier.

Framtidscentrum

Är du mellan 16 och 20 år och varken studerar eller jobbar? Eller har du kanske tappat sugen och funderar på att hoppa av gymnasiet? Då är du välkommen till Framtidscentrum. Vi hjälper dig att hitta din väg framåt.

Stationen

Stationen är till för dig som är arbetslös, mellan 18 och 29 år och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte. Här kan du få hjälp med att förändra din situation och söka jobb eller utbildningar.

Kunskapsförbundet Väst – studie och yrkesvägledning

Motiverad att börja plugga som vuxen? Börja med ett besök på Studie- och yrkesvägledningen. Här får du hjälp med det mesta som behövs för att hitta rätt utbildning, ansöka och komma igång.

 
Suddiga svartvita silhuetter

Förebygga användning av droger

Genom att tidigt identifiera riskfaktorer och sätta in åtgärder kan vi förebygga användningen av alkohol och andra droger bland unga i Trollhättan. Det är också viktigt att stärka så kallade skyddsfaktorer, som till exempel en meningsfull fritid och familjeförhållanden. Det ger stora positiva hälsoeffekter och minskar risken för att hamna i missbruk och kriminalitet. Mycket görs redan idag. Här är några exempel.

Podcasten Drogsnack

Lyssna till stadens drogförebyggande koordinatorer och gäster när det diskuteras droger och droganvändning. Podcasten drogsnack tar upp droger och droganvändning men ger också tips på vart du kan vända dig om du behöver råd och stöd.

Krogar mot knark

Inget knark på krogen! Tillsammans med polis och krögare arbetar Trollhättans Stad metodiskt för att skapa en trygg, säker och narkotikafri krogmiljö.

Fritidsgårdar i Trollhättan

En meningsfull fritid och goda kamratrelationer är en viktig skyddsfaktor för att inte börja använda droger.
På fritidsgårdarna skapar vi meningsfulla aktiviteter varje dag för ungdomar upp till 17 år.

 
Drönarbild över Trollhättan

Blandad bebyggelse och bra bostäder för alla

Genom att blanda olika typer av bostäder och boendeformer i våra stadsdelar kan vi minska segregationen och få en mer jämlik och socialt hållbar stad. Det ställer krav på en genomtänkt och långsiktig samhällsplanering och samverkan mellan många olika aktörer. Arbetet med det här fokusområdet är under uppstart och nya insatser, samarbeten och projekt kommer att presenteras efterhand.

 

Föreställningar, frågor och fakta

Hur är egentligen läget i Trollhättan? Blir det bättre, sämre eller står utvecklingen stilla? Frågan är bred och komplex och svaret är varken enkelt eller entydigt. Det finns många föreställningar om hur det förhåller sig. Men fakta visar bland annat att utbildningsnivån ökar generellt, arbetslösheten minskar över tid och färre ungdomar än tidigare använder alkohol. Samtidigt växer skillnaderna mellan olika områden i staden. Livsvillkoren är ojämlika. Det bidrar till en ökad polarisering, vilket gör att många människor känner minskad tillit och ökad otrygghet.

Många som bor i områden med socioekonomiska utmaningar förbättrar sin sociala position och hälsa över tid. Det brukar också ofta innebära att de flyttar därifrån. Vilket i sin tur betyder att den positiva utvecklingen på individuell nivå inte syns i statistiken för området. I Trollhättan sker ett stort antal in- och utflyttningar i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar. Många flyttar till eller från närliggande stadsdelar med liknande eller något bättre förutsättningar. Flyttningar till eller från stadsdelar med betydligt bättre förutsättningar och längre geografiskt avstånd sker också, men inte lika ofta.

Antalet anmälda brott i förhållande till befolkningsmängd är lägre i Trollhättan än genomsnittet i Sverige. Statistik om brottslighet är svår att mäta. Den kan förändras utifrån anmälningsbenägenhet, vilka insatser polisen riktar sina resurser till eller ändringar i lagstiftning. Det är därför viktigt att analysera statistik kring brott. Att mäta otrygghet är svårare eftersom det bygger på hur människor subjektivt upplever sin situation, oavsett om det finns en faktisk risk att bli utsatt för brott. Tillsammans med polisen följer vi brottsutvecklingen i kommunen, tar varje år fram en gemensam problembild med aktuella utmaningar och för en kontinuerlig dialog, bland annat i Trollhättans Trygghetsgrupp.

Inom Trollhättans Stad arbetar vi på många olika sätt för att stärka den sociala hållbarheten i vår kommun. Det mesta ingår i vår ordinarie verksamhet, medan andra aktiviteter är tidsbegränsade projekt. De flesta insatser genomförs i alla delar av kommunen. Andra är specifikt inriktade på områden med socioekonomiska utmaningar. Ibland behöver vi också rikta insatser mot särskilda grupper där det finns större behov av stöd. Utgångspunkten är att alla ska få det stöd de behöver utifrån sina förutsättningar och behov, vilket kan skilja sig åt mellan olika stadsdelar.

 

För dig som vill veta mer

Trollhättans Stads arbete inom social hållbarhet baseras på ett antal strategiska beslut. Vill du fördjupa dig hittar du mer information här:

Vill du göra en insats?

Alla är välkomna i arbetet för ett mer hållbart Trollhättan. Många föreningar, företag och privatpersoner gör redan viktiga insatser. Vill du också bidra? Då kan du...