Prao - tio dagar som kan förändra livet

Den kommande hösten ska elever i årskurs 9 i Trollhättans Stads grundskolor ut på prao. Totalt handlar det om ungefär 600 elever och jakten på praoplatser pågår för fullt. Prao är en chans för eleverna att få en bild av olika yrken, och för en del elever kanske första gången de får en inblick i hur arbetslivet fungerar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Utbildningsförvaltningen - som ansvarar för elevernas praktik – pågår sedan lång tid ett intensivt arbete med att förbereda och informera både elever och vårdnadshavare, och inte minst: att rekrytera praktikplatser för eleverna.

- För att lyckas med prao och erbjuda eleverna en meningsfull praktik behöver vi ordna många praktikplatser, både inom det privata näringslivet, men också inom Trollhättans Stads alla verksamheter, säger Michael Holgersson, planerare/utvecklare på Utbildningsförvaltningen.

Praktiken är obligatorisk för elever i årskurs 8 och 9, och målet är att eleverna när de gått ut högstadiet ska ha totalt tio dagars prao, uppdelat på två praktikperioder om fem dagar. Totalt under ett läsår handlar det om 1200 elever som ska ha prao. Även om eleverna inte har prao samtidigt innebär det att behovet av praoplatser är stort. Förvaltningen har genomfört annonskampanjer på LinkedIn och på Facebook, och ett stort antal telefonsamtal till företag,  men utöver det gäller fortfarande en gammal hederlig metod: att knacka dörr.

- För eleven kan en praoplats betyda att man får upp ögonen för ett yrke eller en bransch man är intresserad av, det kan starta framtidsdrömmar och drivkrafter som bär långt. Men att ta emot en praoelev kan också vara en stor vinst för en arbetsplats, säger Michael.

Han menar att arbetsplatser och företag vinner på att genom elevens ögon kunna se sin verksamhet med nya ögon, och kanske upptäcka nya saker.

Fakta om Prao

  • Anmäl din arbetsplats som praoplats på trollhattan.se/prao
  • Prao-perioden HT 2023 är vecka 42-43, samt vecka 46-49 och gäller åk 9.
  • Målet är 5 dagars sammanhängande prao för alla elever

 

 

 

 

praoelev och handledare tittar på ritningar

Prao (elevpraktik)

Gör en insats för en ung människa och öka intresset för din bransch. När din arbetsplats tar emot en praoelev ger ni inte bara en ung människa möjligheten att prova på arbetslivet - det är också ett attraktivt sätt för din arbetsplats att bilda

Senast granskad 2023-08-18 av KLALIW