praoelev och handledare tittar på ritningar

Prao (elevpraktik)

Gör en insats för en ung människa och öka intresset för din bransch. När din arbetsplats tar emot en praoelev ger ni inte bara en ung människa möjligheten att prova på arbetslivet - det är också ett attraktivt sätt för din arbetsplats att bilda intresse för just er bransch. Kanske möter du en framtida medarbetare!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Erbjud praktikplats

Vill du erbjuda PRAO-plats? Skicka ett mail till prao@trollhattan.se så tar vi en kontakt med er.

Prao - för framtidens Trollhättan

Elever väljer utbildningsväg bland annat baserat på vad de tror sig vilja arbeta med i framtiden. Målet med en likvärdig skola är att bygga gemenskap och framtidstro, att skapa ett Trollhättan där barn och unga – oavsett var de kommer ifrån – kan känna hopp och tillförsikt inför sin framtid och ta sin naturliga plats i samhällsgemenskapen. Prao kan bidra till att fler elever vågar drömma om ett yrke och en framtid med egen försörjning och ett rikt och meningsfullt liv.

Om prao

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är obligatorisk att genomföra för alla elever i årskurs 8 och/eller 9. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom prao ska eleverna få erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till.

Prao innebär att eleverna är på en arbetsplats fem dagar under årskurs 8 och fem dagar under årskurs 9. På arbetsplatsen finns en handledare som stöttar eleven och ser till att arbetsuppgifterna är anpassade utifrån mognad och ålder. Prao ska vara en integrerad del i undervisningen där för- och efterarbete ska göras på skolan tillsammans med lärarna och studie- och yrkesvägledaren.

Prao - en del av kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning. Den generation som idag går i högstadiet är viktiga för framtidens kompetensförsörjning. Genom prao kan eleverna få mer kunskap och erfarenheter om olika branscher och yrken samt öka sin förståelse kring vilka kompetenser, kunskaper och förmågor som kommer att bli viktiga för dem att utveckla.

Eleverna i årskurs 8 och 9 ska inom kort göra sitt gymnasieval där alla erfarenheter man har fått med sig inverkar i beslutet, därför är prao en viktig del inför gymnasievalet.

Arbetsmiljö

Det är viktigt att eleven känner sig trygg på sin praoplats. Arbetsplatsen och skolan har ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö under praoperioden. Skolan måste säkerställa elevens säkerhet under praoperioden, samt att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö. Arbetsplatsen måste också bedöma riskerna på arbetsplatsen innan eleven börjar sin prao. Genomgång av arbetsmiljön sker i det digitala praktikverktyget samverka.nu. Informationen finns sedan tillgänglig för både skolan, eleven och arbetsplatsen.

kock-elever runt kock

För elever

Din prao kommer att vara en av flera aktiviteter under högstadiet för att du ska kunna göra så bra och genomtänkta val som möjligt inför framtiden

mentor och elev

För arbetsgivare

Gör en insats för en ung människa och öka intresset för din bransch. När din arbetsplats tar emot en praoelev ger ni inte bara en ung människa möjligheten att prova på arbetslivet - det är också ett attraktivt sätt för din arbetsplats att bilda

Senast granskad 2024-05-31 av HANSJO