mentor och elev

För arbetsgivare

När din arbetsplats tar emot en praoelev gör ni inte bara en insats i form av att ge en ung människa en möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet - det är också ett sätt för din arbetsplats att bilda intresse för just er bransch. Eleven kan vara er framtida medarbetare!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Är du arbetsgivare och vill erbjuda praktikplats? 

logotyp Samverka.nu       Klicka här för att registrera praktikplats! 


 

Varför ska just min arbetsplats ta emot en praoelev?

När ni tar emot en praoelev på er arbetsplats möjliggör ni för eleven att få en bredare kunskap om arbetsmarknaden och just era yrkesgrupper, och ökar elevens förståelse för vad som förväntas och vilka förmågor som behövs i arbetslivet. Detta gör att eleven har en grund att stå på inför de val kring studier och arbete som hen står inför.Folder Skolverket: ta emot en praoelev

Hur gör vi om vi vill erbjuda en praktikplats?

Om din arbetsplats vill ta emot en eller flera praoelever från Trollhättan Stads skolor är allt ni behöver göra att registrera er genom nedanstående webbformulär. När perioderna för prao närmar sig skickar Trollhättan Stad ut en förfrågan via mejl där ni får välja vilka veckor och hur många elever ni vill ta emot. Ni förbinder er inte till någonting genom att registrera er arbetsplats i praktikverktyget.

logotyp Samverka.nu       Klicka här för att registrera praktikplats! 

Praosamordningen i Trollhättan sker genom praktikverktyget samverka.nu. Alla praoplatser läggs in i verktyget, genom vilket eleverna också söker dessa. Det innebär att alla elever i Trollhättans Stad ges en likvärdig chans att söka praoplats, oavsett vem man är, vilken bakgrund, eller vilka kontakter man har.

Ett delat ansvar för prao

Ansvaret för prao är delat mellan skolan och arbetsplatsen. 

Det är skolans ansvar att skapa en god kontakt med arbetsplatsen, förse arbetsplatsen med kontaktuppgifter till ansvarig person på skolan samt blankett för riskbedömning. I Trollhättans Stad samlas den information som arbetsplatsen behöver kring riskbedömning, kontaktuppgifter med mera i praktikverktyget Samverka.nu, och går ut via mejl till arbetsplatserna. 

Det är också skolans ansvar att förbereda eleven väl inför praoperioden, se till att eleven är försäkrad och arbetsplatsen informerad, samt att anmäla till Arbetsmiljöverket om eleven har skadat sig eller riskerat att skada sig.

Arbetsplatsen ansvarar för att utse en eller flera handledare för praoeleven, samt att eleven känner sig välkommen och delaktig. Du som handledare är viktig för att elevens upplevelse under prao ska bli positiv och trygg. Handledaren uppmuntrar och informerar eleven om olika arbetsuppgifter, och fungerar som ett stöd och en guide för eleven under prao. Dessutom har handledaren kontakt med utsedd personal på elevens skola vid frågor. 

Vilka arbetsuppgifter kan vår arbetsplats erbjuda en 14-15-åring?


Det viktigaste när det kommer till arbetsuppgifter för eleven är att de följer gällande regelverk kring arbetsmiljö, samt att eleven känner sig inkluderad på arbetsplatsen. Eleven behöver inte prova på alla arbetsuppgifter som finns. 

Läs mer om hur du som arbetsgivare kan förhålla dig till prao på Skolverkets hemsida:

Ta emot en praoelev från högstadiet - Skolverket

Ungdomar runt en vuxen

Elevpraktik, PRAO

Här finns information och stöd till dig som är elev och ska ut på prao och till er som arbetsplats som ska ta emot praoelever.

Senast granskad 2021-10-21 av ANDGLE