mentor och elev

För arbetsgivare

Gör en insats för en ung människa och öka intresset för din bransch. När din arbetsplats tar emot en praoelev ger ni inte bara en ung människa möjligheten att prova på arbetslivet - det är också ett attraktivt sätt för din arbetsplats att bilda intresse för just er bransch. Kanske möter du en framtida medarbetare!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Erbjud praktikplats!

Öka elevens förståelse för vad som förväntas i arbetslivet

När du tar emot en praoelev möjliggör du för eleven att få en bredare kunskap om arbetsmarknaden och just era yrkesgrupper. Du ökar elevens förståelse för vad som förväntas och vilka förmågor som kommer att behövas i arbetslivet. Detta gör att eleven har en grund att stå på inför de val kring studier och arbete som denne står inför.

Hur gör vi om vi vill erbjuda en praktikplats?

Om din arbetsplats vill ta emot en eller flera praoelever från Trollhättan Stads skolor är allt ni behöver göra att registrera er genom nedanstående webbformulär. När perioderna för prao närmar sig skickar Trollhättan Stad ut en förfrågan via mejl där ni får välja vilka veckor och hur många elever ni vill ta emot.

Observera att du inte förbinder dig till någonting genom att registrera din arbetsplats i praktikverktyget.

Praosamordningen i Trollhättan sker genom praktikverktyget samverka.nu. Alla praoplatser läggs in i verktyget, genom vilket eleverna också söker dessa. Det innebär att alla elever i Trollhättans Stad ges en likvärdig chans att söka praoplats, oavsett vem man är, vilken bakgrund eller vilka kontakter man har.

Ansvaret delas mellan skola och arbetsplats

Ansvaret för prao är delat mellan skolan och arbetsplatsen. Det är skolans ansvar att skapa en god kontakt med arbetsplatsen, förse arbetsplatsen med kontaktuppgifter till ansvarig person på skolan samt blankett för riskbedömning. I Trollhättans Stad samlas den information som arbetsplatsen behöver kring riskbedömning, kontaktuppgifter med mera i praktikverktyget Samverka.nu, och går ut via mejl till arbetsplatserna.

Det är också skolans ansvar att förbereda eleven väl inför praoperioden, se till att eleven är försäkrad och arbetsplatsen informerad, samt att anmäla till Arbetsmiljöverket om eleven har skadat sig eller riskerat att skada sig.

Arbetsplatsen ansvarar för att utse en eller flera handledare för praoeleven, samt att eleven känner sig välkommen och delaktig. Du som handledare är viktig för att elevens upplevelse under prao ska bli positiv och trygg. Handledaren uppmuntrar och informerar eleven om olika arbetsuppgifter, och fungerar som ett stöd och en guide för eleven under prao. Dessutom har handledaren kontakt med utsedd personal på elevens skola vid frågor.

Vilka arbetsuppgifter kan vår arbetsplats erbjuda en 14-15-åring?

Det viktigaste när det kommer till arbetsuppgifter för eleven är att de följer gällande regelverk kring arbetsmiljö, samt att eleven känner sig inkluderad på arbetsplatsen. Eleven behöver inte prova på alla arbetsuppgifter som finns.

Läs mer om hur du som arbetsgivare kan förhålla dig till prao:


Ta emot en praoelev från högstadiet - Skolverket

praoelev och handledare tittar på ritningar

Prao (elevpraktik)

Gör en insats för en ung människa och öka intresset för din bransch. När din arbetsplats tar emot en praoelev ger ni inte bara en ung människa möjligheten att prova på arbetslivet - det är också ett attraktivt sätt för din arbetsplats att bilda

Senast granskad 2023-12-20 av HANSJO