Elev i klassrum

Verksamhetsförlagd utbildning

Lärarutbildningar innehåller en stor del verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och är den del av utbildningen som studenterna genomför i förskolor, skolor och fritidshem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Målet är att VFU i Trollhättans Stads förskolor och skolor ska bli en lärorik del av utbildningen. Studenterna erbjuds goda möjligheter att utvecklas tryggt i sin blivande yrkesroll och förhoppningen är att våra verksamheter upplevs som attraktiva arbetsplatser. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska ge studenterna möjlighet att:

  • Känna sammanhang mellan studierna och yrket samt få ett helhetsperspektiv på den kommande yrkesprofessionen. 
  • Kunna knyta teoretiska kunskaper till yrkesrelaterade frågor. 
  • Erfara och förstå förskolans/fritidshemmets/skolans vardag. 
  • Delta i, och i växande utsträckning själv ansvara för olika former av pedagogiskt arbete. 
  • Utveckla förmågan till samarbete genom att medverka i arbetslag och samverka med andra skolformer.
  • Uppnå en trygg och tydlig yrkesroll.

Studenterna tilldelas en handledare (lokal lärarutbildare i verksamheten). Vi strävar efter att våra handledare ska vara erfarna lärare, helst med handledarutbildning. Trollhättans Stad har avtal med Högskolan Väst.

Kontaktuppgifter och VFU-information

Trollhättans Stad

Om du har frågor kring VFU på Utbildningsförvaltningen, kontakta 
vfu@trollhattan.se.

Högskolan Väst

Om du har frågor till Högskolan Väst om kring VFU, kontakta vfu-larare@hv.se

VFU på Högskolans Väst

Senast granskad 2023-11-06 av HANSJO