Elev i klassrum

Verksamhetsförlagd utbildning

Lärarutbildningar innehåller en stor del verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och är den del av utbildningen som studenterna genomför i förskolor, skolor och fritidshem.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Målet är att VFU i Trollhättans Stads förskolor och skolor ska bli en lärorik del av utbildningen. Studenterna erbjuds goda möjligheter att utvecklas tryggt i sin blivande yrkesroll och förhoppningen är att våra verksamheter upplevs som attraktiva arbetsplatser. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska ge studenterna möjlighet att:

  • Känna sammanhang mellan studierna och yrket samt få ett helhetsperspektiv på den kommande yrkesprofessionen. 
  • Kunna knyta teoretiska kunskaper till yrkesrelaterade frågor. 
  • Erfara och förstå förskolans/fritidshemmets/skolans vardag. 
  • Delta i, och i växande utsträckning själv ansvara för olika former av pedagogiskt arbete. 
  • Utveckla förmågan till samarbete genom att medverka i arbetslag och samverka med andra skolformer.
  • Uppnå en trygg och tydlig yrkesroll.

Studenterna tilldelas en handledare (lokal lärarutbildare i verksamheten). Vi strävar efter att våra handledare ska vara erfarna lärare, helst med handledarutbildning. Trollhättans Stad har avtal med Högskolan Väst.

Kontaktuppgifter och VFU-information

Trollhättans Stad

Om du har frågor kring VFU på Utbildningsförvaltningen, kontakta oss via e-post:
vfu@trollhattan.se

Högskolan Väst

Sandra Öhrström, VFU-handläggare
E-post: sandra.ohrstrom@hv.se

Länk till Högskolans Västs VFU-sida

VFU på fritids med Lars och Henrik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktigt del av studierna på lärarprogrammet. Henrik är lärarstudent på Högskolan Väst och siktar mot en framtid inom fritidsverksamheten. Genom VFU på Brage fritidshem i Trollhättan samlar han värdefull

Fia och Amandas första VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att lärarstudenter genomför delar av sin utbildning i arbetslivet. Lärarstudenten Fia Björnberg gör sin första VFU-period på Lyrfågelskolan med läraren Amanda Ragnarsson,

VFU med Emma och Maria

Emma Dahlén läser andra året på förskollärarprogrammet - en utbildning som till stor del består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Hon har hittills haft tre VFU-perioder med sin handledare Maria Bratt på förskolan Citronfjärilen i Lextorp.

Senast granskad 2019-05-03 av julia.leonsson@trollhattan.se