barnfötter hoppar hage

Föräldrautbildning i utsatta områden kan minska utanförskap

I ett gemensamt utbildningsprojekt har Vällingklockans förskola i Trollhättan tillsammans med polis och socialtjänst skapat en utbildning där föräldrar i socialt utsatta områden får både redskap och kunskap som stärker dem i föräldrarollen. Målet är att minska risken för utanförskap och ge fler barn mer tid i förskolan.

Verksamhet

Vällingklockans förskola

Hitta hit

Slåttervägen 31 461 61 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under hösten 2021 bjöds somalisk- och arabisktalande föräldrar till barn i 1-5-årsåldern in till sex utbildningstillfällen. De fick träffa personal från förskola, polis och socialtjänst. I samtal och dialog lyftes ämnen som kultur, traditioner, svensk lagstiftning, förskolans undervisning och språkets avgörande betydelse för att bli en del av det svenska samhället.

- I den här insatsen arbetar vi med föräldrar och stärker dem. Vi har ju alla samma mål – att barnen ska lyckas och få ett bra liv, och vi vet att utbildningen i förskolan är otroligt viktig för barnen och deras chanser att lyckas i skolan. Men för att få barnen till förskolan måste vi gå genom föräldrarna, och det är precis det vi gör här, säger Ewa Glennius, rektor på Vällingklockans förskola i Trollhättan.

Utbildningens innehåll formas gemensamt och varje aktör för in sitt perspektiv, vilket innebär att fokus kan sättas på polisens och socialtjänstens förebyggande arbete, och på utbildningen i förskolans viktiga roll för barnens utveckling.  

- Vi har länge upplevt att förutsättningarna för föräldraskap kan se olika ut i olika delar av staden. Därför har vår ambition varit att tillsammans med föräldrarna utforska vilka delar av föräldraskapet de upplever som mest utmanande och bidra med både nya perspektiv och redskap. Det som genomgående har varit tydligt är att föräldrarna vill veta ifall det de gör är rätt eller fel och hur de på bästa sätt kan stötta sitt barn, säger Jodie Felle, fältsekreterare i Trollhättan.  

Karoline Andersson representerar polisen i Fyrbodal och ser effekter på kort sikt, men hoppas också på långsiktiga resultat.

-Vi har identifierad ett arbetssätt och en metod som är förebyggande och ger föräldrar stöd. Vi kan bygga och skapa förtroende, och stärka föräldrarna och på så sätt skapa goda förutsättningar för barnens framtid. Det kan minska risken för utanförskap och kriminalitet, säger Karoline Andersson.

Senast granskad 2022-03-31 av KLALIW