Två broschyrer som ligger på ett bord

För ett jämlikt Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Strategi för social hållbarhet

För att ge en struktur i arbetet med social hållbarhet har Trollhättans Stad tagit fram den sociala hållbarhetsstrategin ”För ett jämlikt Trollhättan!” i samarbete med samtliga förvaltningar. I strategin identifieras områden och inriktningar för stadens sociala hållbarhetsarbete i syfte att leva upp till Trollhättans Stads policy för social hållbarhet. 

Strategi för social hållbarhet 

”För ett jämlikt Trollhättan! – utmaningar och möjliga vägar framåt”

Trollhättans Stad har även tagit fram en rapport ”För ett jämlikt Trollhättan! – utmaningar och möjliga vägar framåt” som ett verktyg för att genomföra delarna i Trollhättans Stads strategi för social hållbarhet. Rapporten bygger på de tidigare framtagna kommissionsrapporter som tagits fram både internationellt och nationellt i syfte att föreslå åtgärder för hur skillnaderna i livsvillkor och hälsa kan minska. Rapporten beskriver även samhällsutvecklingen och trender över tid. Detta ska fungera som ett kunskapsunderlag för stadens arbete med social hållbarhet.

Utmaningar och möjliga vägar framåt

För ett jämlikt Trollhättan - uppdaterad statistik 2021

Senast granskad 2022-02-21 av PIAJOS