Healthy Cities

Trollhättans Stad är medlem i det svenska Healthy Cities-nätverket som består av cirka 20 kommuner och regioner i landet som samverkar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos invånarna.

Person
Hållbarhetsstrateg Johanna Linnarsson 0520-49 79 70
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen och i 30 europeiska länder. Gemensamt är att nätverken arbetar efter Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi Health 2020. Nätverken verkar också för att lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen globalt. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling.

Svenska Healthy Cities-nätverket arbetar med projekt utifrån olika teman. Nätverket har en strategisk grupp som arbetar med utmaningarna i organisation, styrsystem uppföljning och utvärdering i ett helhetsperspektiv. Därutöver finns två temagrupper:

  • • Fysisk planering som motor för hälsosam samhällsutveckling
  • • Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet

Läs mer om svenska Healthy Cities-nätverket

Senast granskad 2020-07-17 av fia.johannessen@trollhattan.se