Fairtrade

I Trollhättan arbetar staden och näringslivet tillsammans med information om Fairtrade och att konsumenten ska välja etiskt producerade varor. Sedan juni 2009 är Trollhättan en Fairtrade City.

Person
MiljöstrategÅsa Olsson 0520-49 74 77
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

En Fairtrade City

I en Fairtrade City ökar utbudet och konsumtionen av etiskt märkta produkter från år till år. Näringsliv, organisationer, föreningar och offentlig verksamhet arbetar tillsammans för att sprida kunskap om etisk produktion. Syftet är att skapa möjligheter för fler odlare och anställda i utvecklingsländer att få bättre levnadsförhållanden. 

Kriterier för Fairtrade City

Ansvaret för att uppnå och genomföra ett Fairtrade City-arbete är delat mellan kommunen och den civila/ideella sektorn. Kommunens åtagande är att öka sin etiska upphandling. En styrgrupp leder arbetet och ansvarar för att driva informationsarbetet kring etisk konsumtion.

Följande kriterier ligger till grund för diplomeringen:

  1. Stöd från kommunen
  2. En styrgrupp för arbetet
  3. Utbud i butik
  4. Företag och organisationers konsumtion av etiskt märkta produkter
  5. Ett lokalt informationsarbete

Länk till mer detaljerad information om kriterierna

Fairtrade i Trollhättan

I Trollhättan arbetar organisationer, fackförbund, elever, kyrkor, högskolan, näringsliv, politiker och tjänstemän tillsammans. Målet är att allt fler ska känna till Fairtrade City och välja etiskt producerade varor.

Den viktigaste uppgiften för Fairtrade City i Trollhättan är att berätta om effekterna av etisk handel. Det görs genom olika informationsarrangemang exempelvis idrottsevenemang, seminarier, föreläsningar med mera.

Inom Trollhättans Stad finns politiska mål om att andelen etiska varor ska öka. Som exempel har personal i äldreomsorgen bestämt att allt kaffe som de köper in ska vara etiskt märkt. I verksamhetsredovisningen nedan presenteras vad Trollhättan gör som Fairtrade City.

I kontakt med arbetsplatser och näringsliv vill vi inspirera företag att marknadsföra sina etiska produkter - så att alla får veta var och att de finns!

Kontakta asa.olsson@trollhattan.se om:

  • ditt företag eller organisation är intresserad av etisk handel
  • ditt företag eller organisation vill ha en föreläsning eller utbildning

För att ladda ned eller beställa informationsmaterial i form av:

  • foldrar och produktblad
  • affischer
  • hyllkantsskyltar och vippor

Gå in på fairtrade.se

Registrera företaget/arbetsplatsen

Fyll i ett enkelt formulär och låt företaget/arbetsplatsen synas på hemsidan.

Registrera café, restaurang och hotell
Registrera butik
Registrera arbetsplats

Senast granskad: 2018-09-12 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)