Fairtrade

I Trollhättan arbetar Staden och näringslivet tillsammans för att informera om etisk handel och om hur du som konsument kan välja schysst producerade varor. Sedan juni 2009 har Trollhättan, varje år, diplomerats som en Fairtrade City.

Person
MiljöstrategÅsa Sandberg 0520-49 74 77
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

En Fairtrade City

I en Fairtrade City ökar utbudet och konsumtionen av varor som är producerade enligt Rättvishandelsprinsciperna och  ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Näringsliv, organisationer, föreningar och offentlig verksamhet arbetar tillsammans för att sprida kunskap om etisk produktion. Syftet är att skapa möjligheter för fler odlare och anställda, i länder med utbredd fattigdom, att få bättre levnadsförhållanden. 

Kriterier för Fairtrade City

Ansvaret för att uppnå och genomföra ett Fairtrade City-arbete är delat mellan kommunen och den civila/ideella sektorn där Stadens ansvar är att ha en tydlig och mätbar målsättning för sin konsumtion av produkter som uppfyller Rättvishandelsprinciperna och ILO:s kärnkonventioner. En styrgrupp leder arbetet och ansvarar för att driva informationsarbetet kring etisk konsumtion.

Följande kriterier ligger till grund för diplomeringen:

 1. Stöd från kommunen
 2. En styrgrupp för arbetet
 3. Utbud i butik
 4. Företag och organisationers konsumtion av etiskt märkta produkter
 5. Ett lokalt informationsarbete

Länk till mer detaljerad information om kriterierna

Fairtrade i Trollhättan

I Trollhättan arbetar organisationer, fackförbund, elever, kyrkor, högskolan, näringsliv, politiker och tjänstemän tillsammans. Målet är att allt fler ska känna till Fairtrade City och välja etiskt producerade varor.

Den viktigaste uppgiften för Fairtrade City i Trollhättan är att berätta om effekterna av etisk handel. Det görs ofta i samband men olika arrangemang på stan, vid idrottsevenemang, seminarier eller föreläsningar.

Trollhättan Stad har politisk satta mål om att andelen varor som är producerade enligt ILO:s kärnkonventioner och Rättvishandelsprinciperna ska öka. Som exempel ska 85 % av kaffet, 100 % av bananerna och 70 % av kakaon uppfylla Rättvishandelsprinciperna. I verksamhetsredovisningen nedan presenteras vad Trollhättan gör som Fairtrade City.

I kontakt med arbetsplatser och näringsliv vill vi inspirera företag att marknadsföra sina etiska produkter 

Kontakta asa.sandberg@trollhattan.se om:

 • ditt företag eller organisation är intresserad av etisk handel
 • ditt företag eller organisation vill ha en föreläsning eller utbildning

För att ladda ned eller beställa informationsmaterial i form av:

 • skolmaterial
 • informationsmaterial, affischer
 • hyllkantsskyltar 
 • rapporter

Gå in på butik.fairtrade.se

Registrera företaget/arbetsplatsen

Fyll i ett enkelt formulär och låt företaget/arbetsplatsen synas på hemsidan.

Registrera café, restaurang och hotell
Registrera butik
Registrera arbetsplats

Senast granskad 2018-12-18 av asa.sandberg@trollhattan.se