Gröna samhällsbyggnadspriset

Runt om i Trollhättan ser vi engagemang för en hållbar omställning och ett grönare Trollhättan. För att uppmärksamma och hylla de insatser som görs och inspirera fler att hänga på delar Samhällsbyggnadsnämnden ut Gröna samhällsbyggnadspriset till någon som gjort en verklig skillnad eller omställning under året. Priset delades ut för första gången den 14 december 2023. Prissumman är 10 000 kr.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är dags att nominera!

Nu har vi öppnat upp för att ta emot nomineringar. Det enda du behöver göra är att klicka på knappen nedan och skriva ihop en motivering till varför den du nominerar ska vinna!

Det kan vara en innovation, ett engagemang eller ett arbete som gjort stor skillnad. Gröna Samhällsbyggnadspriset delas ut till företag, föreningar, organisationer eller personer som bor i eller är verksamma i Trollhättan.

Hela maj är det öppet för att skicka in nomineringar. Efter det börjar arbetet med att ta fram årets vinnare!

Nominera nu.png

För att kunna bli nominerad till Gröna Samhällsbyggnadspriset behöver insatsen vara kopplad till Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde, samt nämndens klimat och miljömål som inkluderar fokusområdena stärkt biologisk mångfald, samhällsbyggnadssektorns klimatomställning, omställning till cirkulär ekonomi, hållbar mobilitet och klimatanpassning. Utöver det behöver den insats som nominerats uppfylla minst ett av tre kriterier:

 1. Genomfört ett projekt eller en innovation inom nämndens prioriterade miljö- och klimatmål.
 2. Bidragit med forskning som utvecklat arbetet inom nämndens prioriterade miljö- och klimatmål.
 3. Genomfört annan extra utmärkande insats inom nämndens prioriterade miljö- och klimatmål.

Den nominerade ska kunna styrka sitt utpekade arbete med kvantifierad data. Vi värdesätter kvalitetssäkring med stöd av standarder, och vill uppmärksamma aktörer som utvecklat eller på annat sätt utmärkt sig inom detta.

I årets utlysning kommer insatser som kombinerar ekologisk hållbarhet med digitalisering och/eller beteendeförändring särskilt att beaktas.

Riktlinjer för priset:

 • Priset kan delas ut till privatpersoner, föreningar, organisationer eller företag som bor eller verkar i Trollhättan.
 • Priset kan inte delas ut till anställda inom Trollhättans Stad som har utfört arbete som en del i sin anställning.
 • Prissumman på 10 000 kr ska användas till ytterligare insatser inom området.
 • Insatsen som nomineras ska ha genomförts i Trollhättan och/eller bidragit till en utveckling i Trollhättan.
 • Insatsen ska ha en koppling till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
 • Nomineringen för 2024 års pris ska skickas in under maj 2024.

 • Under maj tar vi emot nomineringar inför 2024 års pris.
 • I juni kommer Samhällsbyggnadsnämnden får kandidater presenterade för sig och ta ett beslut om vilka som blir finalister.
 • Under sommaren kommer det hållas intervjuer, tas foton och göras platsbesök hos finalisterna.
 • I september är det prisutdelning på Samhällsbyggnadsnämndens öppna nämndsmöte.
 

Vinnare

 
Erik Hermansson och Eddie Wulcan från företaget Wulcanco med diplom och blombukett

Vinnare 2023

Nu har det första Gröna Samhällsbyggnadspriset delats ut i Trollhättan. Vinnare blev företaget Wulcanco som jobbar för att etablera återvunna och högkvalitativa produkter på byggmarknaden. Även två hedersomnämnande delades ut.

 
Grafik med elsladd, cykel, glödlampa och vattentorn
Senast granskad 2024-05-02 av REBGUS