Text: Gröna samhällsbyggnadspriset. Tre halvcirklar i olika färger och illustration med cykel, elsladd, vattentorn

Gröna samhällsbyggnadspriset

Runt om i Trollhättan ser vi engagemang för en hållbar omställning och ett grönare Trollhättan. För att uppmärksamma och hylla de insatser som görs och inspirera fler att hänga på delar Samhällsbyggnadsnämnden ut Gröna samhällsbyggnadspriset till någon som gjort en verklig skillnad eller omställning under året. Den 14 december 2023 delas priset ut för första gånger och nomineringen är öppen fram till 30 november. Prissumman är 10 000 kr.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tiden för att nominera är nu slut och juryn sitter och läser igenom alla motiveringar för att få fram en vinnare till pristudelningen som sker på Samhällsbyggnadsnämndens öppna nämndsmöte den 14 december i Folkets Hus.

Riktlinjer för priset:

 • Priset kan delas ut till privatpersoner, föreningar, organisationer eller företag som bor eller verkar i Trollhättan.
 • Priset kan inte delas ut till anställda inom Trollhättans Stad som har utfört arbete som en del i sin anställning.
 • Prissumman på 10 000 kr ska användas till ytterligare insatser inom området.
 • Insatsen som nomineras ska ha genomförts i Trollhättan och/eller bidragit till en utveckling i Trollhättan.
 • Insatsen ska ha en koppling till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
 • Din nominering ska ha skickats in senast 30 november 2023.

Utöver det ska insatsen uppfylla minst ett av nedan tre kategorier. Du har:

 • genomfört projekt, verksamhetsidéer eller innovationer inom biologisk mångfald-, miljö- och/eller klimatområdet
 • bidragit med forskning som flyttat fram arbetet inom biologisk mångfald, cirkularitet, miljö och/eller klimat
 • genomfört extra utmärkande insatser som stärker ekologisk hållbarhet och/eller biologisk mångfald.

Vinnare utses av en jury som består av

 • Presidiet i samhällsbyggnadsnämnden
 • Samhällsbyggnadsförvaltningens chef
 • Miljöchef
 • Projektledare för klimatneutral samhällsbyggnad
 • Extern representant

Prisutdelningen sker i samband med samhällsbyggnadsnämndens öppna möte och förvaltningens öppna hus den 14 december.

Mer information om eventet och prisutdelningen kommer senare. Du som är aktuell till priset blir kontaktad av representant från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Grafik med elsladd, cykel, glödlampa och vattentorn
Senast granskad 2023-12-04 av REBGUS