Övrigt miljöarbete

Här presenteras olika arbeten som kompletterar miljömålsarbetet i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Tecknad illustration av ett hus med glada barn runt. En pojke står på händer på husets tak.

Vägen till en frisk förskola

Syftet med strategin för en giftfri förskola är att den ska vara ett stöd i arbetet och visa vägen mot målet att minska andelen miljöfarliga ämnen i barnens lärmiljö och att öka kunskapen kring kemikaliers påverkan.

En pojke med hemmagjord utklädnad till hjälte, leende med knuten näve i vädret. Ovan för logga med texten "bli en vardagshjälte".

Trollhättans miljösatsning på vardagshjältar

Bli en vardagshjälte är Trollhättan Energis satsning för att skapa ansvarsfulla Trollhättebor, även i framtiden.

Senast granskad 2021-02-01 av FIAJOH