Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

Att skapa förutsättningar för god boendemiljö och hållbar konsumtion handlar om att värna kvaliteten i tätorterna så att ökad täthet kan kombineras med möjligheter till rekreation och vistelse i natur.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling
Senast granskad 2019-06-27 av asa.sandberg@trollhattan.se