Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

I Trollhättan ska vi främja grönområden och den biologiska mångfalden, det bidrar till både hälsa och livskvalitet. Vi ska må bra i våra byggnader och bullernivåerna ska vara godtagbara. Vid inköp väljer vi miljöanpassade varor och tjänster och andelen ekologiska livsmedel ökar i den offentliga verksamheten. Vi utbildar för ett livslångt lärande för en hållbar utveckling så att både globala och nationella miljömål kan uppnås.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

I Trollhättan ska vi ha:

7. Hållbara och gröna tätorter.
8. Goda förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.
9. En hållbar konsumtion
10. Hög andel ekologiska livsmedel.
11. I Trollhättan ska vi utbilda och lära för en hållbar utveckling

Senast granskad 2020-04-01 av Katarina Loodh