Regionala miljömål

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om nya regionala miljömål för Västra Götaland.

Person
MiljöstrategRose-Marie Sandstedt 0520-49 76 91
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Framsidan på rapporten Regionala miljömål.

Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland och det miljötillstånd som ska uppnås i länet

För att fånga in regionala särdrag och områden har de regionala tilläggsmålen tagits fram.

Målen kan användas av olika aktörer i Västra Götaland. För att nå målen behövs delaktighet och engagemang från många olika aktörer.

Vid de årliga bedömningarna av miljökvalitetsmålen kommer även de regionala tilläggsmålen bedömas, med start 2016

 

Nationella miljömålen innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.


Nationella miljömålen är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

  • Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhälls omställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
  • Miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
  • Etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

 

Senast granskad: 2016-01-15 | av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)