Miljömål

Trollhättans Stad har antagit utmaningen och arbetar för att nå de nationella miljömålen. I dokumentet  ”Förutsättningar 2005” finns underlaget till det arbete som pågår. Det finns mål som spänner över alla nämnder, men det mesta av miljöarbetet sker utifrån respektive nämnds egna verksamheter.

Person
MiljöstrategRose-Marie Sandstedt 0520-49 76 91
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Åtskilliga åtgärder har genomförts under åren. För att få en överskådlig bild av arbetet redovisas åtgärderna kraftigt sammanfattade i dokumentet ”Underlag för prioriteringar” 

"Underlag för prioriteringar” ska ses som en vägledning till bra åtgärder att arbeta med och som underlag för nämndernas budgetar och verksamhetsplaner.

Lokala miljömål

I Trollhättan har det alltsedan 1990-talet bedrivits ett aktivt och framgångsrikt miljöarbete.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om nya regionala miljömål för Västra Götaland.

Nationella miljömål

Sveriges riksdag har antagit 16 mål för miljökvalitet. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.

Senast granskad: 2015-02-19 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)