Visningsexempel av en plankarta.

Planarkiv

I Planarkivet hittar du gällande detaljplaner för Trollhättans kommun och även planer som är under arbete. Detaljplanen reglerar vad som får byggas inom ett visst område eller fastighet. Till exempel så anger den var ett hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Planarkivet är gällande detaljplaner markerade i rött. För mer information om specifik plan klickar du i det område du är intresserad av. Det går också bra att söka på adress, stadsdel/kommundel eller fastighet i kartans sökfunktionen. Under rubriken "Skikt" i vänsterkolumnen kan du välja att tända olika skikt för att få mer information i kartbilden, bland annat pågående planer och detaljplanebestämmelser.  

Planarkivet är under uppbyggnad. Vi kämpar på så gott vi kan med att tillgängliggöra planbestämmelser och plankarta via arkivet. I de fall där det saknas finns ändå information om vilken plan som är gällande för området och för mer information om handlingarna är du välkommen att kontakta plankontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

BESÖK PLANARKIVET

Senast granskad 2023-06-12 av REBGUS