Borrning intill ett hus. Det är blött och kladdigt runt omkring.

Värmepump

Att installera en värmepump är ett vanligt sätt att minska både kostnader och energiförbrukning. En värmepump kan vara en bra investering både för dig och för miljön.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ska du installera en värmepump för berg, jord eller sjö ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen sex veckor innan installationen påbörjas.

Kontrollera din värmeförbrukning

Innan du bestämmer dig för att installera en värmepump bör du skaffa dig en bild över din energianvändning. Hur mycket bränsle och el du använder för värme och varmvatten under ett år. Beroende på dina förutsättningar kan olika alternativ och system passa. Vid liten användning av värme och varmvatten är inte alltid en stor investering av till exempel bergvärme ekonomiskt motiverat. Då kan åtgärder på huset eller installation av luft/luft värmepump eller pelletskamin vara bättre alternativ. Med bra energistatistik får också utföraren ett lättare jobb att dimensionera anläggningen och dina offerter blir lättare att jämföra.

För råd och tips kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren. På Energimyndighetens hemsida finns mer information om olika uppvärmningsalternativ och även tester av värmepumpar. 

Energimyndighetens hemsida

Anmälan

Innan du installerar en värmepump ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du anmäler minst sex veckor innan du påbörjar installationen.

Anmälan om installation av värmepump

Särskilda krav för verksamhetsutövare

Om du ska bruka din värmepump som verksamhetsutövare och inte som privatperson gäller andra lagkrav för dig.  Kraven är lite olika beroende på vilken typ av anläggning det är. Du kan till exempel behöva samråda med Samhällsbyggnadsförvaltningen innan du väljer köldmedia, söka efter läckor och rapportera årligen.

Särskilda krav för verksamhetsutövare

Begränsningar för bergvärme i Halvorstorp vid Järnsågen

I ett område runt Järnsågen i stadsdelen Halvorstorp finns det begränsningar för att borra för bergvärme.

Föroreningar och bergvärme i Halvorstorp

Oljecistern som du tar ur bruk

Om du i samband med värmepumpsinstallationen tar en oljecistern ur bruk ska du informera Samhällsbyggnadsförvaltningen om detta. Först när cisternen är tömd, rengjord, torr invändigt och påfyllning är omöjlig skickar du in blanketten. Detta är en kostnadsfri anmälan som är till för att dokumentera att cisternen är tagen ur bruk.

Anmälan om oljecistern som tagits ur bruk

Att välja brunnsborrare

Att välja en bra och kunnig brunnsborrare är viktigt. Välj gärna en som är certifierad. De har dokumenterade kunskaper och en ansvarsförsäkring. Du kan söka efter certifierade borrare på RISE hemsida.

RISE hemsida om certifierade brunnsborrare

Ta hand om borrkaxet

När man borrar i berg får man upp vatten som är blandat med borrdamm. Detta kallas borrkax. Du får inte släppa ut borrkax i det allmänna ledningsnätet eller i vattendrag. Avtala därför med din borrare om var du ska göra av borrkaxet. Om du släpper ut borrkax i ledningsnätet måste du betala för slamsugning och renspolning. För att samla upp borrkaxet kan man till exempel låta det sedimentera i en container.

Kolla radonhalten efter byte av uppvärmningssystem

Att byta från oljeeldning eller vedeldning kan påverka radonhalten i din bostad. Om du har självdrag i huset kommer det att fungera sämre med värmepump. Radonhalten kan därmed bli högre i inomhusluften. Orsaken är att ventilationen minskar eftersom huset inte längre har en uppvärmd skorsten som hjälper till att omsätta luften. Du har troligen också tagit upp nya rörgenomföringar till omgivande mark, vilket kan leda till att det den vägen kan läcka in mer radon om det inte är tätat noga runt rören.

Skicka in en  kopia på den nya mätrapporten från radonmätningar till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det går bra att skicka med e-post till: samhallsbyggnad@trollhattan.se

Radon

Vid olycka - kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen

Om din värmepump börjar läcka ska du kontakta oss direkt. Du ska laga felet och sanera det påverkade området. Om det finns vattentäkter i närheten måste du börja sanera så fort som möjligt.

Om det läcker ut etanol i borrhålet och det inte åtgärdas kan bland annat svavelväte bildas. Det blir då betydligt svårare och kostsammare att sanera.

Senast granskad 2022-10-03 av JEAWAD