Värmepump och särskilda krav för verksamhetsutövare

Om du ska bruka din värmepump som verksamhetsutövare gäller andra lagkrav för dig. Kraven är lite olika beroende på vilken typ av anläggning det är.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du kan till exempel behöva samråda med Samhällsbyggnadsförvaltningen innan du väljer köldmedia, söka efter läckor och rapportera årligen. Kraven utgår från hur många koldioxidekvivalenter som aggregatet är eller motsvarar.

För aggregat med 14 ton eller fler koldioxidekvivalenter:

  • Du ska skicka en årsrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Du ska samråda med Samhällsbyggnadsförvaltningen innan val av köldmedia.

För aggregat med 10 ton eller fler koldioxidekvivalenter och är märkt hermetiskt slutet:

  • Du ska årligen läcksöka aggregatet.

För aggregat med 5 ton eller fler koldioxidekvivalenter och som inte är märkt hermetiskt slutet:

  • Du ska årligen läcksöka aggregatet.

För aggregat med 5 ton eller fler koldioxidekvivalenter och som är märkt hermetiskt slutet:

  • Omfattas inte av krav på läcksökning.

Om du känner dig osäker på vad som gäller, kontakta gärna Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Värmepump

Köldmedia

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD