Bostadsförsörjning

Trollhättans Stad har ett mål att bli 70 000 invånare år 2030, vilket kräver både ett omfattande bostadsbyggande och attraktiva bostadsområden. 

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Trollhättans Stads program för bostadsförsörjningen år 2016-2020

För den långsiktiga samhällsplaneringen gäller att Staden skall tillse att det är god tillgång på attraktiva bostadsområden. Kommunen skall ha en väl utbyggd teknisk infrastruktur, god tillgång på rekreationsområden och bra offentlig service i varje bostadsområde.

Trollhättans bostadsförsörjningsprogram utgör en precisering av översiktsplanen avseende bostäder. Planering sker utifrån en befolkning om 70 000 invånare till år 2030.

Senast granskad 2019-02-11 av Ulrica Kullander