Bostadsförsörjning

Trollhättans Stad har ett mål att bli 70 000 invånare år 2030, vilket kräver både ett omfattande bostadsbyggande och attraktiva bostadsområden. 

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Trollhättans stads program för bostadsförsörjning år 2016-2020

För långsiktig samhällsplanering behöver Trollhättans stad se till att det är finns bra tillgång till attraktiva bostadsområden. Vi ska ha en väl utbyggd teknisk infrastruktur, bra tillgång på område för rekreation och bra offentlig service i varje bostadsområde.

Trollhättans program för bostadsförsörjning är en beskrivning av översiktsplanen för bostäder. Planering sker utifrån en befolkning om 70 000 invånare till år 2030.

Senast granskad 2019-11-13 av Ulrica Kullander