Bostadsförsörjning

Trollhättans Stad har ett mål att bli 70 000 invånare år 2030, vilket kräver både ett omfattande bostadsbyggande och attraktiva bostadsområden. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans stads program för bostadsförsörjning år 2021-2026

För långsiktig samhällsplanering behöver Trollhättans stad se till att det är finns bra tillgång till attraktiva bostadsområden. Vi ska ha en väl utbyggd teknisk infrastruktur, bra tillgång på område för rekreation och bra offentlig service i varje bostadsområde.

Trollhättans program för bostadsförsörjning är en beskrivning av översiktsplanen för bostäder. Planering sker utifrån en befolkning om 70 000 invånare till år 2030.

Bostadsförsörjningsprogram Trollhättans Stad 2021-2026

Senast granskad 2022-10-13 av JOSÅKEBEN