Man i rullstol sitter framför en trappa.

Bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan du få hjälp med att anpassa din bostad utifrån dina behov, så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar till dig med bestående funktionsnedsättning för att du ska kunna anpassa din permanenta bostad. Bostadsanpassningsbidrag kan sökas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Exempelvis att ta sig in i och ut ur bostaden, att kunna förflytta sig i bostaden, sköta hygien, laga mat, äta och sova.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Senast granskad 2016-07-05 av Clara Bengtsson