Man i rullstol sitter framför en trappa.

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om ett bidrag för att anpassa din bostad.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar till dig med bestående funktionsnedsättning för att du ska kunna anpassa din permanenta bostad.

Vad kan jag söka bidrag för?

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet: att ta dig in i och ut ur bostaden, att kunna förflytta dig i bostaden, sköta hygien, laga mat, äta och sova.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Senast granskad 2016-07-05 av Katarina Loodh