Hus

Lärketorpet nordvästra delen

Via Trollhättans Stads tomtkö säljer vi en tomt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Karta över Liljedal i förhållande till stadenLärketorpet är beläget naturskönt med fina vandringsområden i den nordvästra delen av Trollhättan, mellan Näl och Björndalen. Området har närhet till Länssjukhuset Näl och Överby köpcenter.

Avstånd

  • Riksväg 44 och 45, ca 2,5 km
  • Överby köpcentrum, ca 2 km
  • Centrum, ca 5,5 km
  • Sjukhus, Näl, ca 0,5 km
  • Bussförbindelser, linje 61, 2 min promenad/gångväg bort.
  • Gång och cykelväg finns
  • Skogshöjdens fritidsanläggning med fotbollsplan med mera, 1 km

För barnfamiljer

I den angränsande stadsdelen Skogshöjden finns förskola, skola upp till åk 9 och en fritidsgård. Inom planområdet föreslås nybyggnation av en förskola.

Försäljning

Försäljningen av tomter på Lärketorpet som startade 6 september 2022 är avslutad. Kvarvarande tomt säljs oavsett vilken plats köparen har i tomtkön, i den turordning som vi får in anmälningar via e-tjänsten. 

Anmälan för att köpa en tomt

För att delta i fördelningen av de tomter vi har kvar går ni i e-tjänsten för tomtkön och skickar in en anmälan om rangordning. Rangordna alla lediga tomter ni är intresserade av i den turordning ni önskar. De val ni har skickat in kan inte ändras i samband med fördelning. Denna e-tjänst är öppen till dess att samtliga tillgängliga tomter har fördelats.

Ansökan om förtur

Om ni ska ansöka om förtur är det viktigt att ni först läser våra tomtköregler vad som gäller för förtur. Ansökan om förtur görs via e-tjänsten för tomtkön. Ansökan om förtur i e-tjänsten tomtkön är öppen till dess att samtliga förturstomter har fördelats.

För närvarande har vi inga förturstomter att erbjuda.

 

Tidplan vid köp av tomt

Ingångna avtal

Köpehandlingar ska vara påskrivna och returnerade till Trollhättans Stad senast två veckor efter erbjudande om tomt. 

Handpenning

Faktura på handpenning ska vara betald senast 30 dagar efter erbjudande om tomt.

Köpekontrakt

Returneras till köpare när handpenning är betald.

Mätningsarbete och övriga markundersökningar

Får göras först efter det att köpare har fått köpekontrakt i retur. Inga ytterligare åtgärder får göras på tomten.

Bygglovsansökan

Komplett bygglovsansökan ska vara inlämnad enligt det datum som kommer att stå angivet i köpekontraktet.

Slutbetalning av tomt

Faktura på resterande köpeskilling skickas till köpare när bygglovet är beviljat. Förfallodatum är 30 dagar från den dag bygglovet beviljades.

Köpebrev

Returneras till köpare när resterande köpeskilling är betald.

Fullt tillträde

Efter att köpare har betalt resterande köpeskilling och fått köpebrev i retur, får marken bearbetas och en byggnation kan påbörjas.

Lagfart

Ansökan till Lantmäteriet görs av köpare inom tre månader efter tillträdesdagen.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov.
Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning senast två år efter tillträdesdagen.
Fastigheten får överlåtas tidigast två år efter tillträdesdagen.

 

Tomtpris och areal med mera

Tomterna är ungefär 1000 kvm.
Riktpriset är 650 000 kronor för en tomt om 1000 kvm. Anslutningsavgifter tillkommer. Va-avgiften kommer att läggas på tomtpriset och ingå i köpekontaktet. I nedanstående tabell framgår hur stor Va-avgiften är. Lägenhetsavgift tillkommer och faktureras av Trollhättans Energi. Mer information om Kostnader som tillkommer finner ni längre ner på sidan under rubriken Relaterad information.

Tre av tomterna i området är sprängda och packade med bergskross, dessa tomter är plansprängda. Försäljningspris dessa tre tomter är 950 000 kronor per tomt, oberoende tomtstorlek.  Anläggningsavgifter tillkommer.

 

Platskarta, Lärketorpet

Platskarta över Lärketorpet

imagei18rm.png


Information om de tomter på kartan som inte är angivna i tabellen finns under rubriken Relaterad information längre ner på sidan.

Fastighetsbeteckning  Areal (m2) Tomtpris (kr) Anslutnings- avgift VA Status
Ekorrboet 1 1209   785 850 168 368 SÅLD
Ekorrboet 2 1038   674 700 159 476 SÅLD
Ekorrboet 3 1010   656 500 158 020 SÅLD
Ekorrboet 4 1018   661 700

158 436

SÅLD
Ekorrboet 6 1042   677 300 159 684 SÅLD
Ekorrboet 7 1077   700 050 161 504 SÅLD
Getingboet 1 1000 650 000 157 500  
Getingboet 2 1042   677 300 159 684 SÅLD
Grävlinggrytet 1 1089   707 850 162 128 SÅLD
Kaninhålan 1 1053   950 000 160 256 SÅLD
Storkboet 1 919   950 000 153 288 SÅLD
Storkboet 2 987   950 000 156 824 SÅLD
Storkboet 3 1006   653 900 157 812 SÅLD
Vargkulan 1 1045   679 250 159 840 SÅLD
Vargkulan 2 1104   717 600 162 908 SÅLD
Vargkulan 3 971   631 150 155 992 SÅLD
Vargkulan 4 978   635 700 156 356 SÅLD
Vargkulan 5 984   639 600 156 668 SÅLD
Vargkulan 7 962   625 300 155 524 SÅLD
Vargkulan 8 991   644 150 157 032 SÅLD
Vargkulan 9 998   648 700 157 396 SÅLD
Vargkulan 11 958   622 700 155 316 SÅLD
Vargkulan 12  982   638 300 156 564 SÅLD
Vargkulan 14 987   641 550 156 824 SÅLD

 

Förturstomter        
Fastighetsbeteckning  Areal (m2) Tomtpris (kr) Anslutnings- avgift VA Status
Ekorrboet 5 1048   681 200 159 996 SÅLD
Vargkulan 6 962   625 300 155 524 SÅLD
Vargkulan 10 958   622 700 155 316 SÅLD
Vargkulan 13  980   637 000 156 460 SÅLD

 

 

 

Senast granskad 2024-03-27 av ULRKUL