Hus

Lärketorpet nordvästra delen

Cirka 34 villatomter planeras att säljas under andra halvåret 2021 genom stadens tomtkö.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Karta över Liljedal i förhållande till stadenLärketorpet är beläget naturskönt med fina vandringsområden i den nordvästra delen av Trollhättan, söder om Näl och Skogshöjden. Området har närhet till Länssjukhuset Näl och Överby köpcenter.

Avstånd

  • Riksväg 44 och 45, ca 2,5 km
  • Överby köpcentrum, ca 2,5 km
  • Centrum, ca 5,5 km
  • Sjukhus, Näl, ca 1,5 km
  • Bussförbindelser, linje 61, 2 min promenad/gångväg bort.
  • Gång och cykelväg finns
  • Skogshöjdens fritidsanläggning med fotbollsplan med mera, 1 km

För barnfamiljer

I den angränsande stadsdelen Skogshöjden finns förskola, skola upp till åk 9 och en fritidsgård. Inom planområdet föreslås nybyggnation av en förskola.

Försäljning

Försäljningsstart på cirka 34 tomter planeras till andra halvåret 2021. Innan försäljning ska gator och ledningar med mera byggas ut för området.

Detaljplanearbete

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunens planarbete

Film om Lärketorpet

Exploateringsingenjör Sofia Björking och planarkitekt Johanna Berg bjuder på en inblick i den nya, fina stadsdelen.

 

Platskarta, Lärketorpet

Platskarta över Lärketorpet

Utbyggnad Lärketorpet

Arbetet med det nya bostadsområdet Lärketorpet påbörjas under vecka 32. I detta arbete kommer en ny cirkulationsplats byggas vid Lärketorpsvägen/Överbyvägen med en tillfartsväg in till det nya området. Cykelunderfarten under Lärketorpsvägen kommer rivas och ny överfart byggs i samband med den nya cirkulationsplatsen. När cirkulationsplatsen byggs kommer trafiken på Lärketorpsvägen/Överbyvägen ledas om på en tillfällig väg vid sidan av den befintliga vägen.

Det kommer också att anläggas nya VA-ledningar och fördröjningsdammar för att ta hand om dagvattnet inom området. I och med byggnationen påverkas milspåret vilket  delvis kommer att få ny sträckning. Ändringen kommer skyltas vid påverkad sträcka. Under arbetet är området avstängt, se markerat arbetsområde på bilden nedan. Arbetet beräknas pågå i cirka 1,5 år.

Bild över Lärketorpet med rödmarkerat arbetsområde.

Relaterad information

Kostnader som tillkommer

Vägbeskrivning, Lärketorpet, Eniro (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-08-24 av Katarina Loodh