Hus

Lärketorpet nordvästra delen

Via Trollhättans Stads tomtkö, planeras en försäljning av 34 tomter i början av september 2022.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Karta över Liljedal i förhållande till stadenLärketorpet är beläget naturskönt med fina vandringsområden i den nordvästra delen av Trollhättan, söder om Näl och Skogshöjden. Området har närhet till Länssjukhuset Näl och Överby köpcenter.

Avstånd

  • Riksväg 44 och 45, ca 2,5 km
  • Överby köpcentrum, ca 2,5 km
  • Centrum, ca 5,5 km
  • Sjukhus, Näl, ca 1,5 km
  • Bussförbindelser, linje 61, 2 min promenad/gångväg bort.
  • Gång och cykelväg finns
  • Skogshöjdens fritidsanläggning med fotbollsplan med mera, 1 km

För barnfamiljer

I den angränsande stadsdelen Skogshöjden finns förskola, skola upp till åk 9 och en fritidsgård. Inom planområdet föreslås nybyggnation av en förskola.

Försäljning

Tillträde i området är förbjudet på grund av att detta är en arbetsplats och är fortfarande farligt att besöka.

Byggnation av VA, el, fjärrvärme och gator inom Lärketorpet beräknas vara klara till maj 2022. När gatubyggnationen är klar kommer anslagstavlor sättas upp i området med kartskisser, så de som vill kan besöka området under sommaren. Information om när området är färdigtställt och säkert att besöka kommer under våren.

I början av september håller Trollhättans Stad en visning på plats. Kort därefter påbörjar vi försäljningen av tomterna. Mer information om detta kommer när vi närmar oss försäljning.

Detaljplanearbete

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunens planarbete 

Detaljplanen möjliggör totalt ca 34 villatomter och ca 95 lägenheter i flerbostadshus i 2-4 våningar, samt en förskola med 6-8 avdelningar. Öster om läget för ny förskola avsätts en tomt för särskilt boende. Trafiken in i området kommer från Överbyvägen via en ny lokalgata med separat gång- och cykelväg. I lokalgatans anslutning till Överbyvägen anläggs en ny cirkulationsplats. Se länkad illustrationskarta för lokalisering.

Film om Lärketorpet

Exploateringsingenjör Sofia Björking och planarkitekt Johanna Berg bjuder på en inblick i den nya, fina stadsdelen.

 

Platskarta, Lärketorpet

Platskarta över Lärketorpet

Utbyggnad Lärketorpet

Arbetet med det nya bostadsområdet Lärketorpet pågår. I detta arbete kommer en ny cirkulationsplats byggas vid Lärketorpsvägen/Överbyvägen med en tillfartsväg in till det nya området. Cykelunderfarten under Lärketorpsvägen kommer rivas och ny överfart byggs i samband med den nya cirkulationsplatsen. När cirkulationsplatsen byggs kommer trafiken på Lärketorpsvägen/Överbyvägen ledas om på en tillfällig väg vid sidan av den befintliga vägen.

Det kommer också att anläggas nya VA-ledningar och fördröjningsdammar för att ta hand om dagvattnet inom området. I och med byggnationen påverkas milspåret vilket  delvis kommer att få ny sträckning. Ändringen kommer skyltas vid påverkad sträcka. Under arbetet är området avstängt, se markerat arbetsområde på bilden nedan. Arbetet beräknas pågå till första kvartalet av 2022.

Bild över Lärketorpet med rödmarkerat arbetsområde.

Relaterad information

Kostnader som tillkommer

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Illustrationskarta

Vägbeskrivning, Lärketorpet, Eniro (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-12-14 av Ulrica Kullander