Portmonnä med sedlar

Kostnader som tillkommer vid nybyggnation

Exempel på kostnader som tillkommer vid nybyggnation. Taxeändringar kan ske. Kontakta varje leverantör för exakta uppgifter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2024.

Bilden är ett fotografi i närbild över två hänger som skriver på tangentbordet till en bärbar dator.

Fiberanslutning för data, telefoni och tv

För information kontakta Trollhättan Energi AB.

fotografiet är en grafisk bild över två händer som håller i ett litet hus med rött tak.

Lagfart och inteckning

För information och ansökningsblankett kontakta Lantmäteriet.

Bilden är ett grafisk foto över två par händer som håller i ett litet vitt hus.

Anslutningsavgift el

För information kontakta Trollhättan Energi AB.

Bilden är en närbild över ett glas som fylls på under en vattenkran.

Anslutningsavgift vatten och avlopp

Anslutningsavgiften ingår i tomtpriset men lägenhetsavgiften faktureras separat i samband med bygglovet. För mer information kontakta Trollhättan Energi AB

Senast granskad 2020-02-18 av ULRKUL