Portmonnä med sedlar

Kostnader som tillkommer vid nybyggnation

Exempel på kostnader som tillkommer vid nybyggnation. Taxeändringar kan ske. Kontakta varje leverantör för exakta uppgifter.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling
Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2020.

Fiberanslutning för data, telefoni och tv

För information kontakta Trollhättan Energi AB.

Lagfart och inteckning

För information och ansökningsblankett kontakta Lantmäteriet.

Anslutningsavgift el

För information kontakta Trollhättan Energi AB.

Anslutningsavgift vatten och avlopp

Anslutningsavgiften ingår i tomtpriset men lägenhetsavgiften faktureras separat i samband med bygglovet. För mer information kontakta Trollhättan Energi AB

Senast granskad 2020-02-18 av Ulrica Kullander