En illustrationsplan med föreslag till utformning av de nya bostadshusen med omnejd

Skoftebyn 1:1, Nysätra

Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Granskning i processen

Detaljplanen har upprättats av Rådhuset Arkitekter.

Det aktuella planområdet ligger i stadsdelen Skoftebyn ca 2.5 km söder om Trollhättans centrum. Planområdet omfattar Nysätra idrottsplats och kringliggande skogsområde och innefattar totalt ca 6.3 ha.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för förtätning i området med tio stycken mindre flerfamiljshus, totalt 40 lägenheter, samt att befästa användningen ”Idrott” för den befintliga idrottsanläggningen.

Illustration över planområdet av Efem Arkitektkontor

Senast granskad 2019-05-29 av Johanna Berg