Flygfoto som med gul markering visar Zebrans placering i omgivningen.

Zebran

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-11-15.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraftDetaljplanen har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen genom konsult, Rådhuset Arkitekter AB, och daterats augusti 2012.

Kv Zebran är beläget i Tingvalla och avgränsas av Sågaregatan—Magnus Åbergsgatan—Tingvallavägen—Elviusgatan.

Syftet med planläggningen är att kunna bebygga kvarteret med bostäder. Förslaget redovisar cirka 200 lägenheter i flerbostadshus, 5-7 våningar. Möjlighet för mindre förskola redovisas.

Senast granskad 2014-11-10 av CLASBEN