Hus

Alingsåker etapp 2

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi de sista kvarvarande tomterna i etapp 2, med start 1 mars  2021. I detta område finns även två förturstomter till försäljning.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Karta över Alingsåker i förhållande till staden

Alingsåker ligger i en eftertraktad del av staden söder om stadsdelen Lextorp. Med närhet till både den centrala staden, skog, en natur med fina strövområde och motionsspår.

Avstånd

  • Riksväg 45, 1 min
  • Centrum, 4,5 km
  • Motionsspår i direkt anslutning till området
  • Gångtunnel och bro över till Sylte center med vårdcentral, tandvård, bibliotek, kiosk, pizzeria och mataffär. 
  • Bussförbindelser, 2 minuter, 2 hållplatser, linje 24.
  • 9-håls golfbana, 1 km.

För barnfamiljer

Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte.

Försäljning

Försäljning av de sista kvarvarande tomter i etapp 2 startar 1 mars 2021. Information kommer att skickas ut via e-post till samtliga huvudsökande som står registrerade med korrekta uppgifter i tomtkön. Samma information kommer även att publiceras på dessa sidor.

Förturstomter

Två förturstomter finns kvar till försäljning.
Ansökan om en förturstomt görs i vår e-tjänst tomtkön. Information om vem som kan ansöka om en plats i tomtkön och vad en förtursplats innebär, kan du läsa om i tomtköreglerna. 

Tidplan - Alingsåker etapp 1 och 2

Visning

Vid denna försäljning kommer vi inte ha någon visning.

Vill ni köpa en tomt?

För att vara med på fördelningen av tomter, måste ni skicka in en rangordning av tomter. Detta gör ni i e-tjänsten tomtkön. Ni kan inte ändra på en inskickad rangordning, däremot kan ni skicka in fler under den angivna rangordningsperioden. Om fler rangordningar har skickats in, gäller den som är sist inskickad. Vi skickar en bekräftelse till er e-post när vi har mottagit er rangordning. Om ni inte har fått någon bekräftelse inom 24 timmar vill vi att ni kontaktar oss. Möjligheten att rangordna tomter är öppen under perioden 1 - 14 mars 2021.

Fördelning

Alla som via e-tjänsten har skickat in en rangordning av tomter kommer att i turordning efter hur lång tid man har stått med i tomtkön, kontaktas via telefon, under perioden 15 mars - 9 april 2021. Om ni blir erbjuden en tomt, erbjuds endast ert högst rangordnade alternativ som finns kvar, när vi kommer till er plats i kön. OBS! för att ni inte ska mista ett eventuellt erbjudande om tomt är det mycket viktigt att ni går att nå under fördelningsperioden, på de telefonnummer ni har uppgett i e-tjänsten.

Informationsmöte

Under rådande omständigheter med Covid -19 kommer vi inte ha något informationsmöte.De som har fått ett erbjudande om en tomt och tackat ja, kommer den 23 april 2021 via e-post istället få filmer med information från energirådgivare, bygglovshandläggare, konsumentkontoret och Trollhättans Energi AB med flera. Och via post skickas köpehandlingar, kartor och kontaktuppgifter till era framtida grannar med mera.

Ingångna avtal

Köpehandlingar ska vara påskrivna och returnerade senast 7 maj 2021.

Handpenning

Faktura på 40 000 kronor ska vara betald senast 30 maj 2021.

Köpekontrakt

Returneras till köpare när handpenning är betald.

Mätningsarbete och övriga markundersökningar

Får göras först efter det att köpare har fått köpekontrakt i retur. Inga ytterligare åtgärder får göras på tomten.

Bygglovsansökan

Komplett bygglovsansökan ska vara inlämnad senast 31 oktober 2021.

Slutbetalning av tomt

Faktura på resterande köpeskilling skickas till köpare när bygglovet är beviljat.

Köpebrev

Returneras till köpare när resterande köpeskilling är betald.

Lagfart

Ansökan till Lantmäteriet görs av köpare efter tillträdesdagen.

Fullt tillträde

Efter att köpare har betalt resterande köpeskilling och fått köpebrev i retur, får marken bearbetas och byggnation kan påbörjas.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov. Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning inom två år från tillträdesdagen. Fastigheten får inte överlåtas utan Trollhättans Stads medgivande förrän efter två år från tillträdesdagen.

Platskarta, Alingsåker

Platskarta Alingsåker Anpassad storlek 20191024.JPG

Tomtkarta, Alingsåker etapp 1 och 2alingsåker 210201.jpg

Priset för en tomt i detta område är inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Tomter Area Pris
Cikliden 1 1169 kvm 598 748 kronor
Guppyn 1 1180 kvm 600 860 kronor
Guppyn 3 914 kvm 549 788 kronor
Hunden 9 1243 kvm 612 956 kronor
Kanariefågeln 1 1047 kvm 575 324 kronor
Kanariefågeln 2 974 kvm 561 308 kronor
Kanariefågeln 3 968 kvm 560 156 kronor
Kulfisken 1 950 kvm 556 700 kronor
Malen 4 896 kvm 546 332 kronor
Malen 5 928 kvm 552 476 kronor
Platyn 1 1305 kvm 624 860 kronor

 

Förturstomter Area Pris
Kanariefågeln 4F 913 kvm 549 596 kronor
Malen 3F 1015 kvm 569 180 kronor

 

Senast granskad 2021-03-02 av Ulrica Kullander