Hus

Alingsåker etapp 2

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi två förturstomter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Karta över Alingsåker i förhållande till staden

Alingsåker ligger i en eftertraktad del av staden söder om stadsdelen Lextorp. Med närhet till både den centrala staden, skog, en natur med fina strövområde och motionsspår.

Avstånd

  • Riksväg 45, 1 min
  • Centrum, 4,5 km
  • Motionsspår i direkt anslutning till området
  • Gångtunnel och bro över till Sylte center med vårdcentral, tandvård, bibliotek, kiosk, pizzeria och mataffär. 
  • Bussförbindelser, 2 minuter, 2 hållplatser, linje 24.
  • 9-håls golfbana, 1 km.

För barnfamiljer

Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte.

Försäljning

I etapp 1 finns bara tomten Hunden 3 kvar. 
I etapp 2 finns två förturstomter kvar. Information om vad som gäller för köp av förturstomt finner ni i tomtköreglerna.

Turordning enligt tidplan.

1. Visning

Vi startar vår försäljning med en visning i området.

2. Anmälan för att köpa en tomt

För att delta i fördelningen av de tomter som finns i området, går ni i e-tjänsten tomtkön och skickar in en anmälan om rangordning. Rangordna alla lediga tomter ni är intresserade av i den turordning ni önskar dem.

3. Fördelning

När ett område redan har erbjudits till tomtkön vid ett tidigare tillfälle, sker fördelningen av tomter enligt principen "först till kvarn". Det innebär att den som först har skickat in en rangordning kommer att erbjudas sitt förstahands val, och så vidare. Försäljningen pågår till dess att samtliga tomter är fördelade. 

4. Informationsmöte

På grund av Covid -19 har vi inte under de senaste åren haft några informationsmöte för våra tomtköpare. Istället skickas via e-post filmer med information från våra föreläsare. Och via post skickas köpehandlingar, kartor och kontaktuppgifter till era framtida grannar med mera..

5. Ingångna avtal

Köpehandlingar ska vara påskrivna och returnerade.

6. Handpenning

Faktura på handpenning ska betalas.

7. Köpekontrakt

Returneras till köpare när handpenning är betald.

8. Mätningsarbete och övriga markundersökningar

Får göras först efter det att köpare har fått köpekontrakt i retur. Inga ytterligare åtgärder får göras på tomten.

9. Bygglovsansökan

Komplett bygglovsansökan ska lämnas in.

10. Slutbetalning av tomt

Faktura på resterande köpeskilling skickas till köpare när bygglovet är beviljat.

11. Köpebrev

Returneras till köpare när resterande köpeskilling är betald.

12. Lagfart

Ansökan till Lantmäteriet görs av köpare senast sex månader efter tillträdesdagen.

13. Fullt tillträde

Efter att köpare har betalt resterande köpeskilling och fått köpebrev i retur, får marken bearbetas och en byggnation kan påbörjas.

14. Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov.
Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning inom två år från tillträdesdagen.
Fastigheten får inte överlåtas utan Trollhättans Stads medgivande förrän efter två år från tillträdesdagen.

Platskarta, Alingsåker

Platskarta Alingsåker Anpassad storlek 20191024.JPG

Tomtkarta, Alingsåker etapp 1 och 2alingsåker 210201.jpg

Priset för en tomt i detta område är inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Tomter Area Pris Status
Cikliden 1 1169 kvm 598 748 kronor SÅLD
Guppyn 1 1180 kvm 600 860 kronor SÅLD
Guppyn 3 914 kvm 549 788 kronor SÅLD
Hunden 9 1243 kvm 612 956 kronor SÅLD
Kanariefågeln 1 1047 kvm 575 324 kronor SÅLD
Kanariefågeln 2 974 kvm 561 308 kronor SÅLD
Kanariefågeln 3 968 kvm 560 156 kronor SÅLD
Kulfisken 1 950 kvm 556 700 kronor SÅLD
Malen 4 896 kvm 546 332 kronor SÅLD
Malen 5 928 kvm 552 476 kronor SÅLD
Platyn 1 1305 kvm 624 860 kronor SÅLD

 

Förturstomter Area Pris Status
Kanariefågeln 4F 913 kvm 549 596 kronor Finns till försäljning
Malen 3F 1015 kvm 569 180 kronor Finns till försäljning

 

Senast granskad 2022-03-30 av ULRKUL