Hus

Alingsåker

Via Trollhättans Stads tomtkö, startar vi den 1 februari försäljningen av 3 tomter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Karta över Alingsåker i förhållande till staden

Alingsåker ligger i en eftertraktad del av staden söder om stadsdelen Lextorp. Med närhet till både den centrala staden, skog, en natur med fina strövområde och motionsspår.

Avstånd

  • Riksväg 45, 1 min
  • Centrum, 4,5 km
  • Motionsspår i direkt anslutning till området
  • Gångtunnel och bro över till Sylte center med vårdcentral, tandvård, bibliotek, kiosk, pizzeria och mataffär. 
  • Bussförbindelser, 2 minuter, 2 hållplatser, linje 24.
  • 9-håls golfbana, 1 km.

För barnfamiljer

Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte.

Försäljning

Fördelningen av tomter på Alingsåker som startade den 6 september är nu avslutad. Kvarvarande tomter från etapp 1 och 2  kommer att säljas, oavsett vilken plats köparen har i tomtkön. 

Anmälan för att köpa en tomt

För att delta i försäljningen av de tomter vi har kvar på Alingsåker och Lärketorpet, går ni in i e-tjänsten för tomtkön och skickar in en anmälan om rangordning. Rangordna alla lediga tomter ni är intresserade av i den turordning ni önskar. De val ni har skickat in kan inte ändras i samband med försäljning. Rangordning av tomter i e-tjänsten tomtkön, öppnar den 1 februari 2023 kl. 8.00 och stänger när samtliga tillgängliga tomter har fördelats.

Tidplan vid köp av tomt

Ingångna avtal

Köpehandlingar ska vara påskrivna och returnerade till Trollhättans Stad senast två veckor efter erbjudande om tomt. 

Handpenning

Faktura på handpenning ska vara betald senast 30 dagar efter erbjudande om tomt.

Köpekontrakt

Returneras till köpare när handpenning är betald.

Mätningsarbete och övriga markundersökningar

Får göras först efter det att köpare har fått köpekontrakt i retur. Inga ytterligare åtgärder får göras på tomten.

Bygglovsansökan

Komplett bygglovsansökan ska vara inlämnad enligt det datum som kommer att stå angivet i köpekontraktet.

Slutbetalning av tomt

Faktura på resterande köpeskilling skickas till köpare när bygglovet är beviljat.

Köpebrev

Returneras till köpare när resterande köpeskilling är betald.

Fullt tillträde

Efter att köpare har betalt resterande köpeskilling och fått köpebrev i retur, får marken bearbetas och en byggnation kan påbörjas.

Lagfart

Ansökan till Lantmäteriet görs av köpare senast sex månader efter tillträdesdagen.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov.
Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning senast två år efter tillträdesdagen.
Fastigheten får överlåtas tidigast två år efter tillträdesdagen.

Platskarta, Alingsåker

Platskarta Alingsåker Anpassad storlek 20191024.JPG

Tomtkarta, Alingsåker etapp 1 och 2

Alingsåker_220613_2.png

Priset för en tomt i detta område är inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Tomter Area Pris Status
Hunden 3 1153 kvm 536 204 kronor Säljstart 1 februari
Hunden 7  1249 kvm 614 108 kronor SÅLD
Hunden 9 1243 kvm 612 956 kronor Säljstart 1 februari
Kanariefågeln 4 913 kvm 549 596 kronor Säljstart 1 februari
Malen 3 1015 kvm 569 180 kronor SÅLD

 

 

Senast granskad 2022-12-13 av ULRKUL