Hus

Alingsåker etapp 2

I området finns  det kvar två förturstomter till försäljning.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Karta över Alingsåker i förhållande till staden

Alingsåker ligger i en eftertraktad del av staden söder om stadsdelen Lextorp. Med närhet till både den centrala staden, skog, en natur med fina strövområde och motionsspår.

Avstånd

  • Riksväg 45, 1 min
  • Centrum, 4,5 km
  • Motionsspår i direkt anslutning till området
  • Gångtunnel och bro över till Sylte center med vårdcentral, tandvård, bibliotek, kiosk, pizzeria och mataffär. 
  • Bussförbindelser, 2 minuter, 2 hållplatser, linje 24.
  • 9-håls golfbana, 1 km.

För barnfamiljer

Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte.

Försäljning

Två förturstomter finns kvar till försäljning. Vad gäller de övriga tomterna i området är fördelningen avslutad. Vi tar endast emot nya intresserade köpare till de två förturstomterna.
Om det blir tomter kvar i området kommer ett beslut om en ny försäljningsomgång troligtvis tas under hösten 2020. Information inför en eventuell försäljning kommer att skickas ut via e-post till samtliga huvudsökande som står registrerade med korrekta uppgifter i tomtkön. Samma information kommer även att publiceras på dessa sidor.

Förturstomter

Utav de fyra förturstomterna finns två kvar.
Ansökan om en förturstomt görs i vår e-tjänst tomtkön. Information om vem som kan ansöka om en plats i tomtkön och vad en förtursplats innebär, kan du läsa om i tomtköreglerna. 

Tidplan för tomtköparna i den avslutade fördelningen

Visning

Onsdagen den 11 mars 2020 kl 15.00 - 17.00

Vill ni köpa en tomt?

För att vara med på fördelningen av tomter, måste ni göra en rangordning av tomter, i e-tjänsten Tomtkön. Ni kan inte ändra på en inskickad rangordningslista, däremot kan ni skicka in fler. Om fler rangordningslistor har skickats in, gäller den som är sist inskickad. Möjligheten att rangordna är öppen under perioden 11 - 31 mars 2020.
Vi skickar alltid en bekräftelse till er e-postadress när vi har mottagit er ansökan. Om ni inte har fått någon bekräftelse inom 24 timmar vill vi att ni kontaktar oss.

Fördelning

Alla som via e-tjänsten har skickat in en rangordning av tomter, kommer att kontaktas via telefon, i turordning efter hur lång tid man har stått i tomtkön. Om ni blir erbjuden en tomt, erbjuds endast ert högst rangordnade alternativ som fortfarande finns kvar. OBS! För att ni inte ska mista ett eventuellt erbjudande om tomt är det mycket viktigt att ni går att nå under perioden 3 – 30 april 2020.på de telefonuppgifter ni uppger i e-tjänsten.

Informationsmöte

Under rådande omständigheter med coronavirusinfektionen Covid -19 kommer det planerade informationsmötet tisdag den 12 maj  att ställas in. Köpehandlingar och kartor m.m. som skulle ha delats ut under mötet kommer istället skickas till tomtköparna.

Ingångna avtal

Senast den 26 maj 2020 ska alla köpehandlingar vara returnerade till oss.

Handpenning

En faktura på 40 000 kronor kommer att skickas när köpehandlingarna har inkommit.

Bygglovsansökan

Ska vara inlämnad senast 30 november 2020.

Slutbetalning av tomt

En faktura på resterande köpeskilling kommer att skickas när bygglovet är beviljat.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov. Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning senast två år efter tillträdesdagen. Fastigheten får inte överlåtas utan Trollhättans Stads medgivande förrän efter två år från tillträdesdagen.

Platskarta, Alingsåker

Platskarta Alingsåker Anpassad storlek 20191024.JPG

Tomtkarta, Alingsåker etapp 1 och 2

Alingsåker etapp 1 och 2.jpg

Priset för en tomt i detta område är inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Tomter Area Pris
Cikliden 1 1169 kvm 598 748 kronor
Guldfisken 2 1346 kvm 632 732 kronor
Guppyn 1 1180 kvm 600 860 kronor
Guppyn 2 1023 kvm 570 716 kronor
Guppyn 3 914 kvm 549 788 kronor
Hunden 8 1161 kvm 597 212 kronor
Hunden 9 1243 kvm 612 956 kronor
Kanariefågeln 1 1047 kvm 575 324 kronor
Kanariefågeln 2 974 kvm 561 308 kronor
Kanariefågeln 3 968 kvm 560 156 kronor
Kulfisken 1 950 kvm 556 700 kronor
Malen 1 1137 kvm 592 604 kronor
Malen 2 1069 kvm 579 548 kronor
Malen 4 896 kvm 546 332 kronor
Malen 5 928 kvm 552 476 kronor
Platyn 1 1305 kvm 624 860 kronor

 

Förturstomter Area Pris
Kanariefågeln 4 913 kvm 549 596 kronor
Malen 3 1015 kvm 569 180 kronor
Platyn 2 1256 kvm 615 452 kronor
Svärdbäraren 2 935 kvm 553 820 kronor

 

Senast granskad 2020-05-14 av Clara B