Hus

Alingsåker

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi en tomt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Karta över Alingsåker i förhållande till staden

Alingsåker ligger i en eftertraktad del av staden söder om stadsdelen Lextorp. Med närhet till både den centrala staden, skog, en natur med fina strövområde och motionsspår.

Avstånd

  • Riksväg 45, 1 min
  • Centrum, 4,5 km
  • Motionsspår i direkt anslutning till området
  • Gångtunnel och bro över till Sylte center med vårdcentral, tandvård, bibliotek, kiosk, pizzeria och mataffär. 
  • Bussförbindelser, 2 minuter, 2 hållplatser, linje 24.
  • 9-håls golfbana, 1 km.

För barnfamiljer

Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte.

Försäljning

Tomterna på Alingsåker har redan erbjudits till tomtkön vid tidigare tillfälle. Kvarvarande tomt från etapp 1  säljs oavsett vilken plats köparen har i tomtkön i den turordning som vi får in anmälningar via e-tjänsten. 

Anmälan för att köpa en tomt

För att delta i försäljningen av den tomt vi har kvar på Alingsåker går ni in i e-tjänsten för tomtkön och skickar in en anmälan om rangordning. Rangordna de tomter ni är intresserade av i den turordning ni önskar. De val ni har skickat in kan inte ändras i samband med försäljning. Denna e-tjänst är öppen till dess att samtliga tillgängliga tomter som säljs via tomtkön har fördelats.

Tidplan vid köp av tomt

Ingångna avtal

Köpehandlingar ska vara påskrivna och returnerade till Trollhättans Stad senast två veckor efter erbjudande om tomt. 

Handpenning

Faktura på handpenning ska vara betald senast 30 dagar efter erbjudande om tomt.

Köpekontrakt

Returneras till köpare när handpenning är betald.

Mätningsarbete och övriga markundersökningar

Får göras först efter det att köpare har fått köpekontrakt i retur. Inga ytterligare åtgärder får göras på tomten.

Bygglovsansökan

Komplett bygglovsansökan ska vara inlämnad enligt det datum som kommer att stå angivet i köpekontraktet.

Slutbetalning av tomt

Faktura på resterande köpeskilling skickas till köpare när bygglovet är beviljat. Förfallodatum är 30 dagar från den dag då bygglovet beviljades.

Köpebrev

Returneras till köpare när resterande köpeskilling är betald.

Fullt tillträde

Efter att köpare har betalt resterande köpeskilling och fått köpebrev i retur, får marken bearbetas och en byggnation kan påbörjas.

Lagfart

Ansökan till Lantmäteriet görs av köpare inom tre månader efter tillträdesdagen.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov.
Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning senast två år efter tillträdesdagen.
Fastigheten får överlåtas tidigast två år efter tillträdesdagen.

Platskarta, Alingsåker

Platskarta Alingsåker Anpassad storlek 20191024.JPG

Tomtkarta, Alingsåker etapp 1 och 2

Alingsåker_220613_2.png

Priset för en tomt i detta område är inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Tomter Areal (m2) Tomtpris (kr) Status
Hunden 3 1153  536 204  
Hunden 9 1243 612 956 SÅLD
Kanariefågeln 4 913 549 596 SÅLD

 

 

Senast granskad 2024-04-05 av ULRKUL