tom skolbänk

Skolfrånvaro

Enligt skollagen är det rektor som ansvarar för att se till att elevers frånvaro utreds, om den är upprepad eller pågår under en längre tid.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Uppgift om att en sådan utredning inletts ska snarast anmälas till huvudmannen. Huvudmannen ska i sin tur snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen. Kommunen ska därtill snarast få information från huvudmannen om en elev börjar eller slutar vid skolenhet som huvudmannen ansvarar för.

Senast granskad 2022-01-11 av ANDGLE