Ansök om plats i fritidshem

Välkommen att söka plats hos Trollhättans stads fritidshem! Så här går ansökningsprocessen till.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Har ditt barn en plats i en kommunal förskola med placeringsgrund arbete/studier behöver du inte lämna en ansökan om plats i fritidshem, förutsatt att ditt barn är folkbokfört i Trollhättan. Den 1 juli det år barnet fyller sex år övergår placeringen från förskola till fritidshem utan att du behöver göra något.

Du behöver ansöka om plats i fritidshem om:

  • Barnet är folkbokfört i en annan kommun men ska gå i skola i Trollhättans stad. Då avslutas barnomsorgsabonnemanget 30 juni det år ditt barn fyller sex år.
  • Barnet har en plats hos en kommunal dagbarnvårdare. Då övergår inte barnomsorgsabonnemanget till en fritidshemsplacering utan du måste själv ansöka om en omplacering.
  • Barnet går i en fristående skola, där huvudmannen inte erbjuder fritidshem. Då kan du ansöka om plats bland Trollhättans stads fritidshem.

För att ansöka om plats ifritidshem, logga in med bank-id och ansök om plats i Trollhättans stads e-tjänster. Du har även möjlighet göra ansökan på en blankett, som du hittar i anslutning till e-tjänsten. Båda vårdnadshavarna behöver skriva under.

Skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har beviljat dig adresskydd eller skyddad identitet måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på pappersblankett.

Innan ansökan registreras kontrollerar Trollhättans stad att du inte har någon obetald barnomsorgsavgift. Ansökan kan göras även om familjen har obetalda föräldraavgifter men plats erbjuds inte förrän skulden är reglerad.

Om du behöver hjälp med att reglera din skuld, kontakta Finansavdelningen via kontaktcenter på 0520-49 50 00 eller finansavdelningen@trollhattan.se 

Plats erbjuds till elever med rätt till fritidshemsplacering vid den skolenhet där eleven går i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. I de fall där eleven går i en fristående skola, där huvudmannen inte erbjuder fritidshem erbjuds plats på kommunalt fritidshem så nära elevens skolplacering som möjligt.

Du informeras via sms och e-post när det finns ett erbjudande att svara på. Placeringserbjudandet ska besvaras inom fem arbetsdagar.

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO