Barn som målar

Familjecentrum - Öppen förskola och föräldrastöd

Är du småbarnsförälder? Då är du och din familj välkommen till öppna förskolan - en kostnadsfri mötesplats för familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Här kan du träffa andra barn och föräldrar, umgås, leka, skapa och utbyta erfarenheter. Varje dag erbjuder vi pedagogisk verksamhet såsom sång, lek och skapande. Du som vuxen ansvarar för ditt barn och ni deltar i verksamheten tillsammans.

Verksamhet

Öppna förskolan

Hitta hit

Djupbäcksgatan 23

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Familjecentrum - en öppen förskola med ett lättillgängligt föräldraskapsstöd

Att vara förälder ger stor glädje, men kan också vara utmanande. Till oss kan du vända dig med dina frågor som rör föräldraskapet, barns utveckling och mående.

Familjecentrum består av ett team med föräldraskap stödjare med olika utbildningsbakgrunder. Vi är ett tvärprofessionellt team med två förskollärare, en socialpedagog, en specialpedagog samt en barnsjuksköterska.

Välkommen att besöka oss på:
Djupebäcksgatan 23, entrén ligger mitt emot Högskolan Väst huvudentré,

På våra sociala medier lägger vi regelbundet upp vad som händer och som är på gång. Välkomna!

Familjecentrum på Facebook

Familjecentrum på Instagram

Boka dig på våra aktiviteter genom vårt bokningssystem:

https://minasidor.trollhattan.se/412

 

 

.

 

 

 

 

Senast granskad 2022-12-13 av ANDGLE