Barn som målar

Familjecentrum - Öppen förskola och föräldraskapsstöd

Välkomna till en mötesplats för blivande föräldrar, barn 0-6 år, deras föräldrar och andra viktiga vuxna. Detta är en kostnadsfri mötesplats där ditt barn och du kan lära känna andra barn och vuxna– trivas och ha roligt tillsammans, inspireras och lära av varandra.

Verksamhet

Öppna förskolan

Hitta hit

Djupbäcksgatan 23

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Familjecentrum består av öppna förskolan och föräldraskapsstöd. Här arbetar ett team med olika utbildningsbakgrunder. Teamet består av två förskollärare, en socionom, en specialpedagog samt en barnsjuksköterska. 

Tillsammans arbetar vi för att stödja er föräldrar med de små barnen. Här får du och din familj träffa andra familjer samt möjlighet att delta i pedagogiska och/eller förädraskapsstödjande aktiviteter och grupper. Vi anpassar aktiviteterna på familjecentrum efter behov och önskemål. 

Familjecentrum är en plats där man kan fråga olika slags frågor som rör barns utveckling och föräldraskap. Det kan handla om allt från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem. Vi finns som stöd för er. Vi erbjuder möjlighet till enskilda samtal med någon av oss som arbetar på föräldraskapsstöd.

Att vara förälder ger stor glädje, men kan också vara utmanande. Till oss kan du vända dig med dina frågor.

Boka din aktivitet på Familjecentrum

På våra sociala medier lägger vi regelbundet upp vad som händer och som är på gång. Välkomna!

Instagram   Facebook

 

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för dina barn och dig. Välkomna till en pedagogisk verksamhet där du och ditt barn gemensamt kan upptäcka världen utanför hemmet.

Läs mer

Föräldraskapsstöd

Att vara förälder ger stor glädje, men kan också vara utmanande. Har du funderingar kring eller nyfiken på föräldraskap? Väntar du barn, är du förälder eller annan viktig vuxen till barn 0-6 år?

Läs mer

 

ABC - föräldraträffar - stärk ditt barns självkänsla och minska konflikter

Föräldraträffar för alla föräldrar och andra viktiga vuxna med barn i åldrarna 3-12. Under fyra gruppträffar ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare och får möjlighet till diskussioner och övningar.

Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

 
Senast granskad 2024-04-23 av HANSJO