Barn som målar

Öppna förskolan

Målet med Familjecentrums Öppna förskola är att i nära samarbete med de vuxna erbjuda barn pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som föräldrarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Vi har våra lokaler på Djupebäcksgatan 23, mitt emot Högskolans huvudentré.

Verksamhet

Öppna förskolan

Hitta hit

Djupbäcksgatan 23

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den öppna förskolan tar emot barn i ålder 0-6 år. Till Öppna förskolan följer du eller annan vuxen med barnet och deltar i den erbjudna verksamheten. Det är skollagen som styr hur den pedagogiska gruppverksamheten är utformad. På öppna förskolan får barnen möjlighet att leka och utvecklas samtidigt som de vuxna får möjlighet till kontakt och gemenskap. På öppna förskolan kan du även få stöd i föräldrarollen. Personalen kan svara på frågor rörande t.ex. barnmat, barnolycksfall, omvårdnad, barns utveckling, familjeliv, sociala frågor mm. 

Alla är välkomna, man behöver inte ansöka om plats. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta man vill delta.  

Öppettider

 • Måndag
  kl 9:30-12:00, 0-6 år
 • Tisdag
  kl 9:30-12:00, 0-2 år samt Babycafé kl 13:30-15:30 0-7måndader
 • Onsdag
  kl 9:30-12:00, 0-1 år
 • Torsdag
  kl 9:30-12:00, 0-2 år
 • Fredag
  kl 9:30-12:00, 0-6 år

Rörelse /Gympa Karlstorpsskolans gymnastiksal

 • Måndag 14:00- 15:00 1,5-6 år
 • Fredag 10:00-11:00 1,5 -6 år.

Anmälan via sms eller telefon: 0733-48 98 52

 

Vår ambition är att stödja och uppmuntra föräldrarna i deras föräldraroll samt medverka till ökad medvetenhet om barns utveckling och behov. Personalen kan svara på frågor rörande t.ex. barnmat, barnolycksfall, omvårdnad, barns utveckling, familjeliv, sociala frågor mm. 

Du ansvarar själv för ditt barn. Alla hjälps åt att städa. 

Öppna förskolan har verksamhet på Kronans bibliotek

Läs vårt program: Hopp och skoj! våren 2022

Information om Öppna förskolan på olika språk

 

Open Preschool in Trollhättan - information in english

 

Familjecentrum

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-6 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn.

Relaterad information

Familjecentrum på Facebook

Senast granskad 2022-05-04 av ANDGLE