Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

Enhet Kontakta någon av våra barnomsorgshandläggare 0520-49 52 72

Använd vår E-tjänst för att

 • Ansöka om plats till kommunala förskoleverksamheter och fritidshem
 • Anmäl ändrad placeringsgrund/vistelsetid
 • Lämna eller ändra inkomstuppgift
 • Säga upp plats.

Länk till vår e-tjänst och blanketter


Ansöka om plats i förskoleverksamhet - steg för steg

Här kan du se en film som förklarar hur ansökan sker och hur platser fördelas. 

Länk till filmen på www.youtube.com

Steg 1 – Lämna ansökan

Du anmäler ditt barn till Trollhättans stads förskolor ooch pedagogisk omsorg via kommunens e-tjänst. Du har även möjlighet göra ansökan på en blankett. Blanketten kan du skicka till oss eller lämna på den förskola där du ansöker om plats. Önskar du ansöka om plats på en fristående enhet tar du direktkontakt med den verksamheten. 

Här kan du läsa mer om alla våra förskolor!

Länk till Google-karta med alla våra förskolor

I ansökan anger du önskat placeringsdatum. Placeringsdatum är när du önskar att inskolningen börjar. Du fyller i vilken enhet eller vilket förskoleområde du önskar i första hand. Vi ser gärna att du ansöker senast fyra månader innan önskad start.

Fram till dess att du blir erbjuden en plats kan du när som helst ändra ditt köalternativ.

Skyddade personuppgifter

Om du efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skyddad identitet måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på pappersblankett.

Ta kontakt med Barnomsorgskontoret så får du hjälp.

Använd vår E-tjänst för att

 • Ansöka om plats till kommunala förskoleverksamheter och fritidshem
 • Lämna eller ändra inkomstuppgift
 • Säga upp plats.

Länk till vår e-tjänst och blanketter

Steg 2 – Ansökan registreras

Vi tar emot din ansökan. Innan den registreras kontrollerar vi att du inte har någon obetald barnomsorgsavgift till Trollhättans Stad. Vi kontaktar dig om något är oklart.

Ansökan kan göras även om familjen har obetalda föräldraavgifter men plats erbjuds inte förrän skulden är reglerad. Om du behöver hjälp med att reglera din skuld var vänlig kontakta Finansavdelningen via kommunens växeln 0520 495000 eller e-post finansavdelningen@trollhattan.se  From höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Denna rätt påverkas inte av eventuella skulder.

Din ansökan registreras och eventuell förtur läggs in. Din ansökan får ett ködatum som tillsammans med eventuell förtur blir utgångspunkt för ditt barns plats i kön. Ködatum kan tidigast bli fyra månader före önskat startdatum.

Exempel: Om du ansöker ett år innan önskad start blir ditt ködatum fyra månader innan startdatum. Om du däremot ansöker två månader innan önskad start blir ködatum det datum vi har tagit emot din ansökan.

Förtur kan ges av följande skäl:

 • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Förtur i den här gruppen blir aktuell först efter utredning av Utbildningsförvaltningens enhet Psykologisk och Pedagogisk Rådgivning (PPR).
 • Barn som behöver omplaceras pga. organisatoriska skäl. T.ex. om en dagbarnvårdare slutar sin anställning eller om en enhet läggs ner.
 • Barn som har syskon har förtur till samma förskola/dagbarnvårdare där syskonet är placerat. Syskonförturen försvinner 1 januari det år som syskonet fyller 6 år.

Steg 3 – Platser fördelas

Lediga platser fördelas utifrån köordningen. Om flera barn har samma ködatum och förtur, turordnas barnen efter födelsedatum och det äldsta barnet kommer först. Har du ansökt i god tid kan du vänta besked 2 månader innan önskad start. Oplacerade barn garanteras plats i kommunal förskoleverksamhet inom fyra månader från ködatumet. Om vi inte kan erbjuda plats på förstahandsvalet kommer ditt barn att erbjudas plats på en förskola så nära barnets folkbokföringsadress som möjligt. 

Steg 4 – Placering erbjuds

Du kommer att informeras via sms och e-post när det finns ett erbjudande att svara på. Placeringserbjudandet ska besvaras inom 5 arbetsdagar.

Du kan välja att antingen tacka ja eller nej. Har du tackat ja till en plats vid förstahandsvalet eller till en placering inom barnets närområde tas barnet bort från kön. Har du accepterat en alternativ placering utanför barnets närområde kan barnet stå kvar i kö i väntan på plats på sitt förstahandsval. Barnets närområde är det förskoleområde som barnet är folkbokfört på.

Tackar du nej till en plats på förstahandsvalet tas barnet bort ur kön. Om du blivit erbjuden plats på ditt förstahandsval och väljer att flytta fram erbjudet placerings­datum är det samma som att tacka nej till platsen och barnet stryks därmed ur kön.

Väljer du att tacka nej till ett alternativ till förstahandsvalet kan ditt barn stå kvar i kön med bibehållen plats i väntan på sitt förstahandsval.

Omplacering

Om ditt barn påbörjat en placering, men du önskar byta kan du anmäla ditt barn för omplacering. Finns särskilda skäl eller om ansökan avser byte från annan verksamhet än förskola behandlas ansökan på samma sätt som vid nyplacering. I övriga fall kan omplacering ske i mån av plats till önskad förskola/pedagogisk omsorg. Det finns ingen garanti att barnet får plats på önskad förskola.

Önskar du mer information är du välkommen att kontakta Utbildningsförvaltningen. Om du vill vara säker på att få kontakt med en handläggare bör du alltid ringa eller skicka e-post innan du kommer, för att boka ett besök. Du hittar kontaktuppgifter under knappen "Kontakt" högre upp på denna sida. 

Ansöka om plats i fritidshem - steg för steg

Steg 1 - Lämna ansökan

Du anmäler ditt barn till Trollhättans stads fritidshem via kommunens e-tjänst. Du har även möjlighet göra ansökan på en blankett. Blanketten kan du skicka till oss eller lämna på det fritidshem där du ansöker om plats. Önskar du ansöka om plats på en fristående enhet tar du direktkontakt med den verksamheten. Ansökan om plats i fritidshem ska göras minst 2 veckor innan önskat startdatum.

Har ditt barn en plats i förskola med placeringsgrund arbete/studier behöver du inte lämna en ansökan om ditt barn är folkbokfört i Trollhättan. 1 juli det år barnet fyller 6 år övergår placeringen från förskola till fritidshem utan att du behöver göra något. Är barnet folkbokfört i en annan kommun avslutas barnomsorgsabonnemanget 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. Om barnet ska gå i en kommunal skola i Trollhättan kan du göra ansökan om plats i fritidshem. Har ditt barn en plats hos en kommunal dagbarnvårdare övergår inte barnomsorgsabonemanget till en fritidshemsplacering utan du måste själv ansöka om en omplacering.

Skyddade personuppgifter

Om du efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skyddad identitet måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på pappersblankett.

Ta kontakt med Barnomsorgskontoret så får du hjälp.

Steg 2 – Ansökan registreras

Vi tar emot din ansökan. Innan den registreras kontrollerar vi att du inte har någon obetald barnomsorgsavgift till Trollhättans Stad. Vi kontaktar dig om något är oklart.

Ansökan kan göras även om familjen har obetalda föräldraavgifter men plats erbjuds inte förrän skulden är reglerad. Om du behöver hjälp med att reglera din skuld var vänlig kontakta Finansavdelningen via kommunens växeln 0520 495000 eller e-post finansavdelningen@trollhattan.se 

Steg 3 – Placering erbjuds

Du kommer att informeras via sms och e-post när det finns ett erbjudande att svara på. Placeringserbjudandet ska besvaras inom 5 arbetsdagar.

Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskoleverksamhet

Vårdnadshavare ska anmäla till Förskolekontoret om de ändrar intervall i vistelsetid och/eller placeringsgrund. Anmälan görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida eller på blanketten; ”Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskoleverksamhet”. Obs! har du barn i fritidshem ska ingen anmälan göras.

De schematider som läggs in i appen TietoEdu påverkar inte barnomsorgsfakturan. Vårdnadshavare, till barn i förskoleverksamhet, debiteras utifrån den vistelsetid som finns registrerad hos Utbildningsförvaltningen. Barnets placeringsgrund avgör tillsammans med vistelsetiden hur många timmar/vecka barnet har möjlighet att vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

De olika placeringsgrunderna och intervall i vistelsetiden är:

 • Allmän förskola – 3-5 år, 15 tim/v (Barn räknas som 3 år från den 1 september det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola erbjuds from 1 september tom 31 maj med uppehåll för grundskolans jullov.)
 • Föräldraledig, arbetssökande, arbete eller studier med vistelsetid tom 15 tim/v
 • Arbete eller studier med vistelsetid mer än 15 tim/v

 

Närbild på en kulram

Avgifter, fakturor och regler för barnomsorg

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Senast granskad 2021-04-22 av agneta.kilsmark@trollhattan.se