Ansök om plats i förskola

Välkommen att söka plats hos Trollhättans stads förskolor! Så här går ansökningsprocessen till.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Logga in med bank-id och ansök om plats i Trollhättans stads e-tjänster. Du har även möjlighet göra ansökan på en blankett, som du hittar i anslutning till e-tjänsten.

Endast en ansökan kan vara registrerad per barn. Görs en ny ansökan så ersätter den en eventuell tidigare ansökan.

Om ditt barn har en placering i en fristående enhet och du ansöker om en plats i en kommunal förskola behandlas ansökan som vid nyplacering.

Skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har beviljat dig adresskydd eller skyddad identitet måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på pappersblankett.

Önskad förskola eller pedagogisk omsorg

I e-tjänsten eller blanketten anger du vilken enhet du önskar.

Om du har behov av barnomsorg under kvällar, nätter och helger behöver du göra en särskild ansökan om plats på Nattviolen. Den gör du i e-tjänsten eller via särskild blankett. Plats på Nattviolen ges endast till barn boende i Trollhättans kommun och bara i mån av plats.

Omsorg på obekväm tid omfattas inte av garanti av plats inom fyra månader.

Önskat startdatum

Ditt barn kan tidigast börja förskola eller pedagogisk omsorg när det fyllt ett år. I ansökan anger du önskat placeringsdatum, det vill säga datum för när du önskar att inskolningen börjar. Vi ser gärna att du ansöker senast fyra månader innan önskad start.

Vecka 28-31 är alla förskolor stängda. Förskoleverksamhet erbjuds under dessa veckor endast på Sommarförskola.

När din ansökan registreras får den ett ködatum som tillsammans med eventuell förtur (se nedan) blir utgångspunkt för barnets plats i kön. Ködatumet kan tidigast bli fyra månader före önskat startdatum men aldrig tidigare än anmälningsdatum, det vill säga det datum då en komplett ansökan har inkommit.

Om ansökan inte är komplett blir du kontaktad. Om du inte kompletterar ansökan inom två månader så tas den bort.

Förtur

Förtur kan ges av följande skäl:

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Förtur i den här gruppen blir aktuell först efter utredning av Utbildningsförvaltningen. Förturen gäller till en ledig förskoleplats, inte till en specifik förskola.
  • Barn som behöver omplaceras av organisatoriska skäl, till exempel om en dagbarnvårdare slutar sin anställning eller om en enhet läggs ner. Förturen gäller till en ledig förskoleplats, inte till en specifik förskola.
  • Barn som har syskon har förtur till samma förskola/dagbarnvårdare där syskonet är placerat. Syskonförturen slutar gälla från 30 juni det år det äldre syskonet fyller sex år.

Köordning

Lediga platser fördelas utifrån köordningen. Om flera barn har samma ködatum och förtur, turordnas barnen efter födelsedatum och det äldsta barnet kommer först.

Om ditt barn står i Utbildningsförvaltningens barnomsorgskö och påbörjar en placering vid en fristående förskola stryks det ur kön.

Obetalda avgifter

Du kan ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg även om familjen har obetalda föräldraavgifter. Däremot erbjuds inte plats förrän skulden är reglerad. Antingen genom att hela skulden är betald eller att betalning enligt en avbetalningsplan är påbörjad.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Denna rätt påverkas inte av eventuella skulder.

Om du behöver hjälp med att reglera din skuld kontaktar du Finansavdelningen, antingen via kontaktcenter på 0520-49 50 00 eller genom att mejla finansavdelningen@trollhattan.se.

Har du ansökt minst fyra månader innan önskad start, kan du vänta dig besked två månader innan startdatum. Har ditt barn inte en plats i förskola eller kommunal barnomsorg så garanteras plats fyra månader efter ködatumet. Utbildningsförvaltningen har uppfyllt platsgarantin i samband med att ett erbjudande om plats har skickats.

Du kommer att informeras via sms och e-post när det finns ett erbjudande att svara på. Placeringserbjudandet ska besvaras inom fem arbetsdagar.

Erbjudande om plats på önskad eller närliggande förskola

Har ditt barn erbjudits plats vid den önskade enheten eller på någon av dess närliggande förskolor stryks barnet ur kön. Alla förskolor som, fågelvägen, ligger inom en kilometer från en förskola räknas som närliggande.

Lista över närliggande förskolor

Har du ansökt om plats på Vällingklockan för att ditt barn är i behov av barnomsorg på obekväma tider eller om barnet har syskonförtur står barnet kvar i kö till den önskade enheten även om du tackat ja till en plats på en annan enhet.

Erbjudande plats på förskola som varken är den 

önskade eller närliggande förskola

Om barnet har erbjudits en plats som varken är på den önskade enheten eller på någon av dess närliggande enheter står barnet kvar i kön. Du får ett nytt erbjudande först när plats kan erbjudas på den önskade enheten eller på någon av dess närliggande enheter.

Flytta fram placeringsdatum?

Om du blivit erbjuden plats och väljer att flytta fram erbjudet placerings­datum är det samma som att tacka nej till platsen. Om erbjudet datum inte accepteras likställs det med att tacka nej till platsen.

Placeringen upphör om det saknas grund för placering när inskolningen är avslutad.

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO