Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen har till uppgift att främja kultur- och fritidsutbudet för alla kommuninvånare och att se till att Trollhättans Stads invånare och turister trivs.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kultur och fritidsförvaltningen driver mötesplatser som bibliotek, N3, Kronan Kulturhus, fritidsgårdar och konsthall.

Vi ger bidrag till föreningar och studieförbund, ansvarar för badplatser, idrottsanläggningar, spår och leder.

Dessutom ordnar vi Fallens Dagar och många fler kulturarrangemang varje år.

Vi jobbar helt enkelt med att skapa förutsättningar för att trollhättebor i alla åldrar, ska kunna ha en meningsfull och aktiv fritid.

Relaterad information

Kultur- och fritidsnämnden

Senast granskad 2021-09-02 av JENPER