Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter, genom att erbjuda lämpliga lokaler och anläggningar.

Person
FörvaltningssekreterareJessica Linder 0520-49 78 67
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Presidium

Peter Johnsson S   Vice ordförande Christer Bohm (V)   Marie-Louise Coon M
Från vänster: Ordförande Peter Johnsson (S), Vice ordförande Christer Bohm (V), 2:e Vice ordförande Marie-Louise Coon (M).

Sök ledamöter för Kultur- och fritidsnämnden i diariet

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

  • Kulturverksamhet (inkluderar bibliotek, arrangemang, kulturarvsfrågor, frågor om offentlig gestaltning, Konsthallen, N3 med kulturskola och kulturbyrå samt Kronan kulturhus med fritidsgård och bibliotek)
  • Fritidsverksamhet (inkluderar fritidsanläggningar, natur och friluftsmark och fritidsgårdar även Kronan fritidsgård)
  • Föreningsstöd (inkluderar stöd till kultur- och fritidsverksamhet)
     

Handlingar och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden.pdf

Delegeringsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Relaterad information

Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast granskad 2018-12-27 av Per Ivarsson