Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter, genom att erbjuda lämpliga lokaler och anläggningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Presidium

Bedros Cicek kopiera.jpg Peter Johnsson kopiera.jpg Mikael Arvemark kopiera.jpg                            
Från vänster: Ordförande Bedros Cicek (KD), Vice ordförande Peter Johnsson (S), 2:e Vice ordförande Mikael Arvemark (C)

Sök ledamöter för Kultur- och fritidsnämnden i diariet

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

Kulturverksamhet

Inkluderar folkbibliotek, arrangemang, kulturarvsfrågor, frågor om offentlig gestaltning, Konsthallen, N3 Mötesplats för ung kultur, Kronan Kulturhus. 

Fritidsverksamhet

Inkluderar fritidsanläggningar, natur och friluftsmark samt fritidsgårdar. 

Föreningsstöd 

Inkluderar stöd till kultur- och fritidsverksamhet.

Handlingar och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Relaterad information

Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast granskad 2024-06-20 av KLALIW