Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan och särskolan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Presidium

   Sofia Andersson S   1:e Vice ordförande Fahimeh Nordborg (V)   Remigiusz Bielinski M
Från vänster: Ordförande Sofia Andersson Dharsani (S), 1:e Vice ordförande (Deputy Chair of Education Committee) Fahimeh Nordborg (V), 2:e Vice ordförande Remigiusz Bielinski (M).

Sök ledamöter för Utbildningsnämnden i diariet

Handlingar och protokoll, Utbildningsnämnden

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemente för Utbildningsnämnden.pdf

Relaterad information

Utbildningsförvaltningen

Senast granskad 2020-10-16 av KATLOO