Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan och Anpassad grundskola.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Presidium

 Marie-Louise Coon kopiera.jpg Sofia Andersson Dharsani kopiera.jpg porträttbild
Från vänster: Ordförande Marie-Louise Coon (M), 1:e Vice ordförande Sofia Andersson Dharsani (S), 2:e Vice ordförande Kenny Tinmark (C).

Sök ledamöter för Utbildningsnämnden i diariet

Handlingar och protokoll, Utbildningsnämnden

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemente för Utbildningsnämnden.pdf

Relaterad information

Utbildningsförvaltningen

Senast granskad 2023-08-16 av BENBUD