Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan och särskolan.

Person
Assistent Bente Budau 0520-49 72 94
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Presidium

   Sofia Andersson S   1:e Vice ordförande Fahimeh Nordborg (V)   Remigiusz Bielinski M
Från vänster: Ordförande Sofia Andersson Dharsani (S), 1:e Vice ordförande (Deputy Chair of Education Committee) Fahimeh Nordborg (V), 2:e Vice ordförande Remigiusz Bielinski (M).

Sök ledamöter för Utbildningsnämnden i diariet

Handlingar och protokoll, Utbildningsnämnden

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemente för Utbildningsnämnden.pdf

Relaterad information

Utbildningsförvaltningen

Senast granskad 2020-10-16 av katarina.loodh@trollhattan.se