Landsbygdsrådet

Kommunala Landsbygdsrådet är ett organ för dialog och ömsesidig information mellan Trollhättans Stad och företrädare för Trollhättan kommuns landsbygd och mindre tätorter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Landsbygdsrådet ska förstärka inflytandet i landsbygdsutvecklingsfrågor och verka för att dessa frågor beaktas i nämnder och förvaltningar i Trollhättans Stad.

Relemente för Landsbygdsrådet

 

Senast granskad 2022-06-21 av JOADEBLA