Landsbygdsrådet

Kommunala Landsbygdsrådet är ett organ för dialog och ömsesidig information mellan Trollhättans Stad och företrädare för Trollhättan kommuns landsbygd och mindre tätorter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Landsbygdsrådet ska förstärka inflytandet i landsbygdsutvecklingsfrågor och verka för att dessa frågor beaktas i nämnder och förvaltningar i Trollhättans Stad.

Landsbygsrådets områden_750.jpg

Landsbygdsrådet består av sju geografiska områden som representeras i rådet. Områdena är Norra Björke, Lagmansered, Gärdhem/Velanda, Sjuntorp/Fors/Rommele, Edsvid, Upphärad och Väne-Åsaka.

 

Reglemente för Landsbygdsrådet

 

Senast granskad 2022-09-19 av JOADEBLA