Landsbygdsrådets sju geografiska områdesindelningar som representeras i rådet. Områdena är Norra Björke, Lagmansered, Gärdhem/Velanda, Sjuntorp/Fors/Rommele, Edsvid, Upphärad och Väne-Åsaka. Landsbygdsrådet träffas i Norra Björke. Samling utanför bygdegårdens lokal.

Landsbygdsrådet

Kommunala Landsbygdsrådet (KLR) är ett organ för dialog och ömsesidig information mellan Trollhättans Stad och företrädare för Trollhättan kommuns landsbygd och mindre tätorter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Landsbygdsrådet ska förstärka inflytandet i landsbygdsutvecklingsfrågor och verka för att dessa frågor beaktas i nämnder och förvaltningar i Trollhättans Stad.

Landsbygsrådets områden_750.jpg

Landsbygdsrådet består av sju geografiska områden som representeras i rådet. Områdena är Norra Björke, Lagmansered, Gärdhem/Velanda, Sjuntorp/Fors/Rommele, Edsvid, Upphärad och Väne-Åsaka.

 

Reglemente för Landsbygdsrådet

 

Senast granskad 2023-09-20 av PERIVA