Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Trollhättans Stad. Funktionsrättsrådet hette tidigare Handikapprådet.

Person
Agenda 22 samordnare Joakim de Blanche 0520-49 70 79
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Funktionsrättsrådet ska arbeta med att förstärka inflytandet i alla frågor som angår personer med funktionsnedsättningar och verka för att deras frågor beaktas i nämnder och förvaltningar.

Reglemente för Funktionsrättsrådet

Relaterad information

Handlingar och protokoll från Funktionsrättsrådet/Handikapprådet

Våra handikapporganisationer hittar du i föreningsregistret Välj kategorin "handikapp" så kommer alla organisationer/föreningar inom detta område upp. 

Senast granskad 2020-05-22 av Marie Johansson Nordqvist