Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådet (KFR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationerna och Trollhättans Stad. Funktionsrättsrådet hette tidigare Handikapprådet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Funktionsrättsrådet ska arbeta med att förstärka inflytandet i alla frågor som angår personer med funktionsnedsättningar och verka för att deras frågor beaktas i nämnder och förvaltningar.

Reglemente för Funktionsrättsrådet

Relaterad information

Handlingar och protokoll från Funktionsrättsrådet/Handikapprådet

Våra handikapporganisationer hittar du i föreningsregistret Välj kategorin "handikapp" så kommer alla organisationer/föreningar inom detta område upp. 

Senast granskad 2022-09-19 av JOADEBLA