Folkhälsorådet

Folkhälsorådets uppgift är att samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet, ta fram underlag samt prioritera och besluta om inriktning av förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Person
FolkhälsostrategJohanna Linnarsson 0520-49 79 70
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

I Folkhälsorådet ingår politiker från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden, tjänstemän från kommunala förvaltningar, polis, räddningstjänst, primärvården och tandvården.
 
Det är viktigt att alla aktörer samverkar för att lyfta fram behovsbilder av befolkningens hälsoläge för att därefter prioritera vilken eller vilka målgrupper som är i störst behov av folkhälsoinsatser.
 
Avsikten med samverkan är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsorådet skall innehålla målinriktade, organiserade hälsofrämjande och primärpreventiva insatser riktade till befolkningsgrupper eller samhälle.

Reglemente för Folkhälsorådet.pdf

Ledamöter i Folkhälsorådet 2019.pdf

Senast granskad 2019-02-18 av Joakim de Blanche