Handlingar och protokoll, Folkhälsorådet

Här kan du läsa protokoll från Folkhälsorådet.

Person
Hållbarhetsstrateg Anna Nyman Holgersson 0520-49 79 62
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Relaterad information

Folkhälsorådets uppgift är att samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet, ta fram underlag samt prioritera och besluta om inriktning av förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Läs mer om Folkhälsorådet

Senast granskad 2021-03-05 av Joakim de Blanche