Handlingar och protokoll, Folkhälsorådet

Här kan du läsa protokoll från Folkhälsorådet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Relaterad information

Folkhälsorådets uppgift är att samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet, ta fram underlag samt prioritera och besluta om inriktning av förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Läs mer om Folkhälsorådet

Senast granskad 2023-01-30 av JOADEBLA