Integrationsrådet

Integrationsrådets huvuduppgifter är att vara rådgivande åt kommunstyrelsen i dess uppgift att ansvara för samordningen av kommunens invandrarfrågor och att vara kontaktorgan mellan kommunen och invandrarna samt deras organisationer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2023-01-02 av PERIVA