Kommunfullmäktige 2018

Webbsändning kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben medan det pågår, och kan även ses i efterhand. Sändningen börjar 6 minuter före mötets start.

Person
Kommunsekreterare Lisbeth Romo 0520-49 63 19
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen
Senast granskad 2021-07-01 av hanna.melin@trollhattan.se