Kommunfullmäktige 2018

Webbsändning kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben medan det pågår, och kan även ses i efterhand. Sändningen börjar 6 minuter före mötets start.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång per månad, med sommar- och juluppehåll.

Kommande webbsändning

Nästa kommunfullmäktiges direktsändning startar 17:30, den 22 juni:

Webbsändning kommunfullmäktige, 2020-06-22

Tidigare webbsändningar

Webbsändning kommunfullmäktige, 2020-05-25

Webbsändning kommunfullmäktige, 2020-04-27

Webbsändning kommunfullmäktige, 2020-03-02

Webbsändning kommunfullmäktige, 2020-02-03

Senast granskad 2020-05-26 av Katarina Loodh