Kommunfullmäktige samlade i sessionssalen

Webbsändning kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben medan det pågår, och kan även ses i efterhand. Sändningen börjar 6 minuter före mötets start.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång per månad, med sommar- och juluppehåll.

Kommande webbsändning

Webbsändning kommunfullmäktige 2024-05-20

Webbsändning kommunfullmäktige 2024-06-17

Webbsändning kommunfullmäktige 2024-09-16

Webbsändning kommunfullmäktige 2024-10-14

Webbsändning kommunfullmäktige 2024-11-04

Webbsändning kommunfullmäktige 2024-11-25

Webbsändning kommunfullmäktige 2024-12-16

Tidigare webbsändningar

Webbsändning Kommunfullmäktige 2024-04-22

Webbsändning kommunfullmäktige 2024-03-25

Webbsädning kommunfullmäktige 2024-02-26

Webbsändning, kommunfullmäktige 2024-01-29

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-12-11

Webbsändning kommunfullmäktige 2023-11-20

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-10-30

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-10-09

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-09-20

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-09-11

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-09-11

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-06-26

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-05-22

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-04-24

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-03-27

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-02-27

Webbsändning, kommunfullmäktige 2023-01-30

Webbsändning, kommunfullmäktige 2022-12-12

Webbsändning, kommunfullmäktige 2022-11-21

Webbsändning, kommunfullmäktige 2022-10-17

Webbsändning, kommunfullmäktige 2022-10-31

Webbsändning, kommunfullmäktige 2022-10-10

Webbsändning, kommunfullmäktige 2022-09-12

Webbsändning, kommunfullmäktige 2022-06-20

Webbsändning, kommunfullmäktige 2022-05-23

Senast granskad 2024-05-17 av PERIVA