En sjuksköterska hjälper en patient i en säng med ett dropp. Bredvid står ytterligare en sjuksköterska.

Hemsjukvård

Du som har stora omvårdnadsbehov, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, kan efter en bedömning av kommunens legitimerade sjukvårdspersonal få kommunal hemsjukvård.

Person
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Törneröd 0520 – 49 71 23
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Du som har stora omvårdnadsbehov, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och på egen hand eller med hjälp av anhöriga inte kan ta dig till en vårdcentral, kan efter en bedömning av kommunens legitimerade sjukvårdspersonal få kommunal hemsjukvård i hemmet eller vård på särskilda boendeformer.

Vården ges av sjuksköterska eller omvårdnadspersonal.

Det här kan du få hjälp med

  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • vård i livets slutskede
  • även avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs

I sjuksköterskans yrkesansvar ligger bland annat att utföra givna ordinationer och utifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma patientens tillstånd, utföra lämpliga åtgärder och kalla på expertis när så behövs. Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt.

Avgifter

Det högsta beloppet du får betala är 330 kr per månad.

Senast granskad 2020-02-05 av jonathan.hjort@trollhattan.se