Två sjuksköterskor hemma hos en patient.

Hemsjukvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen. Det är kommunens legitimerade sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till vård i hemmet.

Person
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Törneröd 0520 – 49 71 23
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus. Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas hemma, både under en kortare eller längre period.

Vården ges av sjuksköterska eller omvårdnadspersonal.

Det här kan du få hjälp med

  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • vård i livets slutskede
  • även avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs

I sjuksköterskans yrkesansvar ligger bland annat att utföra givna ordinationer och utifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma patientens tillstånd, utföra lämpliga åtgärder och kalla på expertis när så behövs. Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt.

Avgifter

Det högsta beloppet du får betala är 330 kr per månad.

Senast granskad 2019-11-12 av Jonathan Hjort