En sjuksköterska hjälper en patient i en säng med ett dropp. Bredvid står ytterligare en sjuksköterska.

Hemsjukvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du som har stora omvårdnadsbehov, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och på egen hand eller med hjälp av anhöriga inte kan ta dig till en vårdcentral, kan, efter en bedömning av kommunens legitimerade sjukvårdspersonal få kommunal hemsjukvård i hemmet eller vård på särskilda boendeformer. Bedömningen av kommunens sjuksköterska görs först efter att vårdcentralen sänt in en remiss med begäran om hjälp.

Den kommunala vården ges av sjuksköterska eller omvårdnadspersonal.

Det här kan du få hjälp med efter att du bedömts berättigad hjälp i hemmet

  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • vård i livets slutskede
  • även avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs

I sjuksköterskans yrkesansvar ligger bland annat att utföra givna ordinationer och utifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma patientens tillstånd, utföra lämpliga åtgärder och kalla på expertis när så behövs. Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt.

För att du skall kunna få hemsjukvård under tillfällig vistelse i Trollhättan Stad krävs att du har hemsjukvård i din hemkommun. Din hemkommun skall då göra en beställning om hemsjukvård för din räkning till Trollhättan Stad. Det är alltså hemsjukvården i din hemkommun som gör beställningen om hemsjukvård under din tillfälliga vistelse – inte Du som enskild person.

Blankett för utskrift, beställning av insats enligt hälso- och sjukvård vid tillfällig vistelse i Trollhättans Stad

Relaterad information

Information enligt patientdatalagen

Senast granskad 2022-03-24 av JONHJO