Sjuksköterska tar blodtryck

Ansvarsfördelning kommun och region/landsting

Västra Götalandsregionen och Trollhättans Stad har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Regionens ansvar

Landstinget ansvarar för sjukvård och behandlingar vid till exempel sjukhus, vårdcentraler samt i vissa fall i det egna hemmet.
Läkarinsatser är regionens ansvar men den läkare som är patientens fasta läkarkontakt har ansvaret för att patienten får den medicinska vård och behandling som patientens tillstånd kräver.

Behandlingsansvarig läkare samt sjuksköterska/distriktssköterska med förskrivningsrätt ordinerar nödvändiga läkemedel till patienten.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hemsjukvård. Den vänder sig till dig som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral. Vården ges av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vissa sjukvårdsuppgifter kan delegeras till annan personal.

Senast granskad 2021-04-21 av JONHJO