Vem får rösta

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd, och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

På röstkortet står det till vilka val som du har rösträtt i:

Rösträtt till Europaparlamentet


Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Läs mer om rösträtt på Valmyndighetens hemsida:
Val till Europaparlamentet

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du:

 • är 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

 • är 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare
 • eller medborgare i något av EUs medlemsländer
 • eller medborgare i Island eller Norge
 • eller har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen
 • är folkbokförd i kommunen/landstinget
Senast granskad 2019-04-17 av Per Ivarsson